KÜLÖNLENYOMATOK
magyar kémikusok lapja

53. évfolyam 12. szám, 1998
53. évfolyam 11. szám, 1998
53. évfolyam 10. szám, 1998
53. évfolyam 89. szám, 1998
Az 53. évfolyam 7. számához nem jelent meg különlenyomat.
53. évfolyam 6. szám, 1998
53. évfolyam 5. szám, 1998
53. évfolyam 4. szám, 1998
53. évfolyam 3. szám, 1998
53. évfolyam 2. szám, 1998
53. évfolyam 1. szám, 1998
52. évfolyam, 1997


A Szerkesztôbizottság elnöke: SZEKERES GÁBOR
Szerkesztôk: BANAI ENDRÉNÉ, CZERMANN JÁNOS, KINDL ERVIN, KÖRTVÉLYESSY GYULA,
NÉGYESI GYÖRGY, RÁCZ LÁSZLÓ
A Szerkesztôbizottság tagjai: ANTAL JÓZSEF, BAKOS MIKLÓS, BIACS PÉTER, DÉKÁNY JUDIT, EIFFERT GYULA, ETTRE LÁSZLÓ, FÖLDIÁK GÁBOR, GÁLOSI GYÖRGY, HOLDERITH JÓZSEF, KALÁSZ HUBA, KEGLEVICH GYÖRGY, KOVÁCS TIBOR, LIPTAY GYÖRGY, MOGYORÓSYNÉ HALÁSZ RÓZSA, NAGY IVÁN, OLESSÁK DÉNES, POLINSZKY KÁROLY, SIMON PÁL, SZÁNTAY BALÁZS, VÁRHEGYI MIKLÓS, VÁRADY JUDIT, VILLAX IVÁN

A Magyar Kémikusok Egyesületének -- a MTESZ tagjának -- folyóirata. Készült a vegyipar vállalatainak és intézményeinek támogatásával. A szerkesztésért felel: SZEKERES GÁBOR. Szerkesztôség: 1027 Budapest, Fô u. 68. Tel: 201-6883, 201-2011/196. Fax/tel: 201-8056. E-mail: mail1.mke@mtesz.hu. Kiadja a Magyar Kémikusok Egyesülete. Felelôs kiadó: GÁLOSI GYÖRGY. Szerkesztôségi titkár: SÜLI ERIKA. Tördelô szerkesztô: LÉDERER PÉTER. A számítógépes szedést végezte: CheMicro Kutató Fejlesztô Kft.


ChemoNet