A magyar vegyipar és kémiatudomány


ÖSSZEFOGLALÁSOK

Bártfai Imre -- Kiss Lajos: Termelô üzemek közötti gázforgalom energetikai optimalizálása}
A Nitrogénmûvek Rt. a termelési struktúráját a piaci igények változása miatt kénytelen volt átalakítani. A szerzôk bemutatják, hogy három termelô üzem, az Ammónia, Argon és Ammónium-nitrát üzemek közötti gázforgalmat energetikai hatásfok javítás céljából mi módon alakították át minimális beruházási költség felhasználásával. A kialakított megoldások általában ismertek az irodalomban, de mint pl. a hidrogénfrakció hidrogénezésre történô felhasználása nem publikált az irodalomban. A fenti átalakításokkal az üzemek egy év óta folyamatosan üzemelnek és a földgáz-, illetve villamosenergia-megtakarítás eredményeképpen az éves megtakarítás 128 millió Ft.

}[Magy. Kém. Lapja, 53, 4 (1998)]

Klebovich Imre -- Fekete Jenô -- Ürmös Iván -- Romvári Zsuzsanna: A nagyhatékonyságú folyadékkromatomatográfia (HPLC) fejlôdése és alkalmazási lehetôségei, II.
A nagyhatékonyságú folyadékkromatomatográfiáról (HPLC) szóló összefoglaló második részében a szerzôk megpróbálták bemutatni a teljesség igénye nélkül a HPLC legfontosabb alkalmazási területeit és lehetôségeit. A modern elválasztástechnikai módszerek közül a HPLC alkalmazása a legszélesebb körû a kutatásban, fejlesztésben, különbözô ipari alkalmazásokban és szakértôi vizsgálatokban, amelyet számos példán keresztül mutatnak be. A HPLC teljes vertikumát hasonlították össze fô vonalaiban más, jelentôs, a gyakorlatban leggyakrabban alkalmazott elválasztástechnikai módszerekkel (GC, CE, TLC).

Shirato, M.:A szûrési technológia legújabb fejlesztése Japánban
A közlemény bemutatja a szilárd--folyadék elválasztás tudománya és technológiája terén elért új fejlesztéseket. A fejlesztéseket a teljesen automatikus hornyolt lemezes típusú szûrôprés, az automatikus mag nélküli szûrôprés, a lemezes és keretes típusú szûrôprés, a membrán tömörítéses és elektro-ozmotikus víztelenítô berendezések különbözô fajtái és a nagy szûrési nyomású szûrôprések területén ismerteti.

}[Magy. Kém. Lapja, 53, 19 (1998)]

Szekeres Gábor: ACHEMA '97: A kémiai technológia, a környezetvédelem és a biotechnológia nemzetközi találkozója (Frankfurt/M 1997. június 9--14.) Beszámoló és értékelés az anyagátalakító iparok jubileumi rendezvényérôl
A közlemány részleteiben ismerteti a jubileumi rendezvény szerkezetét, elemzi és értékeli a résztvevô országokat és kiállítási területeket. Saját tapasztalat és sajtóinformáció alapján ismerteti a vegyipari készülékgyártás és gyártástechnológiák általános fejlôdési irányait a kiállítás tükrében. A közlemény befejezô részében a szerzô ismerteti a külön témaként szereplô fenntartható fejlôdés fogalmát, tartalmát és elérésének irányelveit. A közlemény példákat közöl a fenntartható fejlôdés kémiai eszközeire.

}[Magy. Kém. Lapja, 53, 25 (1998)]

Csillag László -- Cselik György: Az epoxi-technika fejlesztési irányai
Az epoxigyanták, mint kétkomponenses duromerek, a térhálósító-vegyületekkel kölcsönhatásban vannak és ez a végtermék tulajdonságaiban is jelentkezik. Ezért mind a gyanták, mind a térhálósítók fejlesztése egymással párhuzamosan történik. A korszerûséget a magasfokú mûszaki tartalommal rendelkezô formulációk jelentik. A fejlesztésnek ma egyik fô feladata az oldószermentes, vagy oldószerszegény formulációk létrehozása. Az epoxiporlakkok és az oldószermentes vastagbevonatok gyártása és alkalmazása után elôtérbe kerültek a vizes epoxidiszperziók, ill. ,,high solid'' rendszerek kifejlesztése, amelyek megfelelnek az ökológiai követelményeknek, miközben mind a feldolgozás, mind az alkalmazástechnika vonatkozásában megôrzik jellegzetes epoxi tulajdonságaikat.

}[Magy. Kém. Lapja, 53, 39 (1998)]


Vissza