Szemle... Szemle... Szemle...

Magyarország aláírta a vegyifegyverek betiltásának egyezményét

Hatvanötödik országként írtuk alá a vegyifegyverek betiltására vonatkozó nemzetközi egyezményt ( CWC = Chemical Weapons Convention), ami félév eltelte után lép hatályba miután ratifikálták. Az egyezmény szerint tilos a vegyi fegyverek termelése, tárolása, elosztása és használata; a meglévô készleteket pedig meg kell semmisíteni.

(A két e tekintetben legfontosabb ország az USA, ill. Oroszország az egyezményt eddig nem ratifikálta.)

A Vegyipari Szövetség Európai Bizottsága (CEFIC) reméli, hogy az egyezményhez a világ minden országa csatlakozni fog. A hollandiai Hágában állítják fel a szervezet székhelyét (OPWC = Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons).

[ Forrás: European Chemical News. 66. No 1740, p. 9 (1996. november 11-17.)]

Hôálló észterezô savkatalizátor

Észterezéshez, elszappanosításhoz, acetilezéshez katalizátorként az erôs ásványi savakon kívül a hôálló észterezô savkatalizátorokat szerves kötésben, szilárd halmazállapotban használják (pl. acilezett polisztirol). Ezeket nem kell a reakciótermékbôl kémiailag eltávolítani, ez fizikai szûrési mûvelettel is megoldható (pl. a dioktilftalát lágyító, az alkilfenol, a szerves acetátok elôállításánál). A polisztirol alapú katalizátor felhasználásnak olvadás- ill. lágyuláspontja szab határt (120o).

A német Degussa cég kifejlesztette 230o-ig használható katalizátorát, amelynek bázisa a polisziloxán, amire alkilszulfonsavat kondenzálnak vagy ojtanak rá. A cég mind szuszpenzióban, mind állóágyban használatos katalizátorokat fejlesztett ki: elôbbi esetben 0,1--0,4 mm átmérôjû mikrogömbök, utóbbiban 1,4 mm szemcsenagyságú tárcsák formájában.

[ Forrás: Chemical Engineering. 103. No 10, p. 25 (1996. október)]

Világprobléma a mérgezô higany-hulladék

Hamburgban tartották meg 1996 augusztus elején a 4. Nemzetközi Higany-Kongresszust, amin elhangzott, hogy a Föld bioszféráját évente újabb 5000 tonna higany szennyezi, amibôl csak 1000 tonna természetes eredetû (tûzhányók) és 4000 tonna az ember tevékenységének következménye.

A higany és vegyületei jelentôs mértékben mérgezik az életet, különösen a metilhigany az, ami már nagyszámú súlyos megbetegedést okozott Japánban ( Minimata) a II. világháború után. Ott a tengerpart mellé települt higanykatódos cellákkal mûködô sólé-elektrolizáló üzembôl az elfolyt vizeket tisztítatlanul a tengerbe engedték, ahol hagyományosan intenzíven halászott a partmenti lakosság. A metilhigany a halak életfolyamatai során képzôdött és felhalmozódott a tesükben, amit az emberek késôbb elfogyasztottak.

A legfôbb természetkárosító emberi tevékenységek a következôk:

A környezetvédelem, a technológia korszerûsítése, no meg a termelés visszaesése elsôsorban a fejlett régiókban érezteti hatását (higany-szennyezés csökkenés), a most rohamosan iparosodó távol-keleti országokban még nem, és így tovább növekszik a Föld higany-terhelése.

[ Forrás: VDI-nachrichten. 50, No. 33, p 16. (1996. augusztus 16.)]

Radioaktív hulladékok üledékének kivétele a tarályokból

Folyékony radioaktív hulladékot tartalmazó nagyméretû tartályok fenekén a hosszú tárolási idô alatt kicsapódott és akár zaggyá, akár szilárd kéreggé a fenékre rakódott üledék fellazításához és ennek kihordására szolgáló távirányított berendezést dolgoztt ki a Pacific Nortwest National Laboratory (PNNL, Ruchland, Wash. USA) állami kutatóintézet, amelynek 2 elsô prototípusát, egyenként 100 000 USD költséggel, 1997-ben állítják fel az ugyancsak állami Oak Ridge National Laboratory (Tennessee) kutatólaboratóriumban.

A felaprítást a fenék felett 1,2 centiméterrel pásztázó nagynyomású vízsugár végzi, ami egy 0,75 mm átmérôjû fúvókán lép ki (33--466 bar a nyomás). Az eredeti üledékréteg a nagynyomású vízsugár hatására elporlad és feliszaposodik. Az eltávolító vízsugár-szivornya egy szívótömlô, amelyhez a szükséges kinetikai szívóerôt a vízsugárszivattyú szolgáltatja; a tömlô is a fenék mentén pásztázik.

A kétféle vízáram-mennyiség teljesítménye a következô:

[ Forrás: Chemical Engineering. 103. No 10, p. 21 (1996. október)]

A cellofán-reneszánsz részletesebb adatai

A német Frauenhofer Alkalmazott Polimerkutatási Intézetében ( Teltow) fúvással elôállítható új cellulózfilmjének eljárásáról adatokat közöltek:

[ Forrás: Chemical Engineering. 103. No 10, p. 19 (1996. október)]

S. Gy.


Vissza