KÉMIAI ÉS VEGYIPARI TÁRGYÚ LAPOK TARTALMÁBÓL

Magyar Kémiai Folyóirat
(103. évfolyam, 9. szám, 1997. szeptember)

Szabadváry Ferenc: A Fizikai Kémia Tanszék története, avagy 75 éves a BME Fizikai Kémia Tanszéke

Barsi László, Szabó Dénes, Büki András és Zrínyi Miklós: Ferrogél: mágneses térre érzékeny rugalmas anyag

Oláh Károly: Az entrópiaprodukció: új eredmények

Sztraka Lajos, Seppo Alankó és Matti Koivusaari: A metil-amin infravörös spektrumának elsô inverziós és harmadik belsô rotációs gerjesztett állapota közötti csatolás

Dékány Imre és Nagy Lajos György: Biner elegyek és oldatok intralamelláris szorpciója részlegesen hidrofóbizált szilikátfelületeken

Grofcsik András, Kubinyi Miklós, Jan Baran és William Jeremy Jones: Az inverz Raman-spektroszkópia alkalmazása folyadékkristályok szerkezetvizsgálatában

Sándor Nóra, Németh Zsolt, Rácz György, Pálinkás János és Koczó Kálmán: A habverés mûvelete

Klug Ottó, Parlagh Gyula, Rusznák István, Sallay Péter és Farkas László: Aromás alkoholok hidroxi-etilezésének kinetikája

Vincze Árpád, Erdôs Elemér, Solymosi József, Gresits Iván, Chobola Róbert, Ormai Péter, Fritz András, Pintér Tamás és Süveges Miklós: 90Sr meghatározása atomerômûvi folyékony hulladékokból

Bãumler Ede, Sarkadi András, Erdôs Kálmán, Solymosi József, Gujgiczer Árpád, Illés Zsolt, Simoncsics László és Plachtovics György: Magsugárzás-detektorok méréshatárának kiterjesztése

Bóta Attila, László Krisztina, Nagy Lajos György és Heide Schlimper: Barackmagból elôállított aktív szén jellemzése

Mûanyag és Gumi
(34. évfolyam, 11. szám, 1997. november)

Dr. Lehoczki László: Polipropilének és keverékeik dinamikus mechanikai vizsgálata

Sors László: Hazai mûanyagok és reciklált keverékek WLF-Carreau konstansainak meghatározása

Dr. Baker, C. S. L.: Természetes kaucsuk -- a kezdetektôl a jövôbe

Rajnai György: Erôsített mûanyagok felhasználása és javítása az autóiparban

Dr. Bod Magdolna, dr. Mahr Lajos: Korrózióvédelem a gyakorlatban (egy korrózióvédô naplóból)

Korróziós Figyelô
(37. évfolyam, 5. szám, 1997. szeptember-október)

Csabai Tibor -- Plajner Tibor: Videoendoszkópos állapotellenôrzés üzemi tapasztalatai

Fogarasi Tamás -- Garai György: Korróziós jelenségek a budapesti csatornahálózaton és az Észak-budapesti Szennyvíztisztító Telepen

Solti Dezsô: A szennyvízcsatornák biogén kénsav korróziója

László Attila: Korrózióvédelem elôsegítése száraz levegôvel

Olaj Szappan Kozmetika
(46. évfolyam, 5. szám, 1997. szeptember-október)

Bócsa István: A kenderolaj legújabb felhasználási lehetôségei

Karlovits György, Turkulov Jovan, Dimic Etelka, Mezei István, Hartig Erzsébet, Monojlovic Zorica: A napraforgómag idegenanyag- és héjtartalmának hatása a nyersolaj minôségére és tartósságára

Földesi Dezsô, Zámbó István: Homoktövis fajtáink és fiziko-kémiai jellemzôi

Lakner Zoltán, Horváth Zsuzsanna: A növényolajgazdaság piaci viszonyai

Barabás Anikó, Then Mária, Szentmihályi Klára: A Rosaceae család néhány tagja gyümölcsének összehasonlító vizsgálata

Hadnagy András: Reflektométerérték fogalmi meghatározottsága (A nem szabályos áteresztésû folyadékok színmérése) 1. rész

S. E.


Vissza