ZÖLD KÉMIA: A KÖRNYEZETSZENNYEZÉS MOLEKULÁRIS MEGELÕZÉSE
Dr. Horváth István Tamás
Eötvös Loránd Tudományegyetem, Szerves Kémiai Tanszék

Noha a kémia meghatározó szerepet játszik mindennapi életünkben, a kémia pozitív szerepének elismerése észrevehetõen csökkent az elmúlt évtizedben. Ez a különbözõ kémai eredetû környezeti problémákra vezethetõ vissza. A zöld kémia egy olyan új területe a kémiának, amely már a kutatási és fejlesztési feladatok kitûzésekor figyelembe veszi a jövõ termékeinek és az azokat elõállító technológiáknak környezeti szerepét.

A zöld kémiának az elmúlt tíz évben világszerte tapasztalható rohamos terjedése annak a felismerésnek köszönhetõ, mely szerint a környezetbarát és egészségre ártalmatlan termékek és technológiák hosszú távon a leggazdaságosabbak.

A zöld kémia céljait összefoglaló 12 alapelvet Anastas és Warner foglalták össze az 1998-ban megjelent "Zöld kémia: elmélet és gyakorlat" cfm könyvükben. Ezek:
1. Jobb megelõzni a hulladék keletkezését, mint keletkezése után kezelni.
2. Szintézisek tervezésénél törekedni kell a kiindulási anyagok maximális felhasználására.
3. Lehetõség szerint már a szintézisek tervezésénél olyan reakciókat célszerû választani, melyekben az alkalmazott és a keletkezõ anyagok nem mérgezõ hatásúak és a természetes környezetre nem ártalmasak.
4. Kémiai termékek tervezésénél törekedni kell arra, hogy a termékekkel szembeni elvárások teljesítése mellett mérgezõ hatásuk minél kisebb mértékû legyen.
5. Segédanyagok használatát minimalizálni kell, s amennyiben szükséges, ezek "zöldek" legyenek.
6. Az energiafelhasználás csökkentésére kell törekedni.
7. Megújuló nyersanyagokból válasszunk vegyipari alapanyagokat.
8. A felesleges származékkészítést kerülni kell.
9. Reagensek helyett szelektív katalizátorok alkalmazását kell elõtérbe helyezni.
10. A kémiai termékeket úgy kell megtervezni, hogy használatuk végeztével ne maradjanak a környezetben és bomlásuk környezetre ártalmatlan termékek képzõdéséhez vezessen.
11. Új és érzékeny analitikai módszereket kell használni a vegyipari folyamatok in situ ellenõrzésére, hogy a veszélyes anyagok keletkezesét idejében észleljük.
12. A vegyipari folyamatokban olyan anyagokat kell hasznalni, amelyek csökkentik a vegyipari balesetek valószínûségét.

Anastas és Warner a zöld kémiát úgy definiálta, mint a kémiai termékek tervezését, termelését és felhasználását irányító 12 elv egységes alkalmazása, melyek eredményeként csökken vagy megszûnik a környezetre veszélyes anyagok elõállítása és felhasználása. Az elõadás célja a 12 alapelv és a zöld kémiai szemlélet bemutatása.Vissza