A MÛANYAGOK ÉS A KÖRNYEZET
Zsuga Miklós
Debreceni Egyetem, Alkalmazott Kémiai Tanszék 

1950-ben az világ mûanyagterelése kevesebb mint 1,5 millió tonna volt. Ez az érték napjainkra eléri az évi 140 millió tonnát. A mûanyagipar látványos fejlôdése büszkeséggel töltheti el mind a tudományos kutatásban és fejlesztésben, mind a mûanyagiparban dolgozókat, de szembe kell néznünk azzal a kihívással, hogy a mûanyagból készült tárgyak életciklusuk végén a környezetre veszélyes anyagként jelennek meg.

A mûanyagok széleskörû elterjedése az 1970-es és 1980-as években elvezetett ahhoz az ambivalens állapothoz, amikor a lakosság szívesen használja a mûanyagokból készült tárgyakat, ugyanakkor azokat a környezetre kiemelten káros anyagoknak tartja.

A világméretben képzôdô szilárd hulladékok kevesebb mint 10%-a a mûanyag. Ennek ellenére közvélemény-kutatások azt mutatják, hogy a közvélemény, elsôsorban a médiában megjelenô tájékoztatás alapján úgy hiszi, hogy a képzôdött szilárd hulladékok több mint 60%-a mûanyag. A fentiek alapján szüksegesnek ítélem a szakmai közvelemeny tájékoztatását a mûanyagokkal kapcsolatos valós helyzetrôl.

Természetesen, a mûanyaghulladékok mennyisége világméretben óriási, ezért a közigazgatási és jogi szervezeteknek, a mûanyaggyártó és -feldolgozó iparnak és a mûanyagokkal kapcsolatos K+F kutatóhelyeknek kiemelten kell foglalkozniuk a mûanyagokkal kapcsolatos környezetvédelmi problémák megoldásával. A kérdés az, hogy mit tehet a tudomány e világméretû probléma kezelésére.

Nemzetközi szinten, polimerkémiai és polimertechnológiai szempontból a következô fô kutatási irányok figyelhetôk meg.
1 ) Környezetbarát, szintetikus és feldolgozás-technológiai módszerek kidolgozása.
2) Biológiailag kompatibilis és biológiailag lebontható polimerek etôállítása.
3) Mûanyagok újrahasznosítása és reciklálása.

Ennek megfelelôen az elôadás a mûanyagokkal kapcsolatos általános megállapításokra, az alapvetô statisztikai adatokra és a Debreceni Egyetem, Természettudományi Kar, Alkalmazott Kémiai Tanszékén folyó, a fenti trendekhez kapcsolódó legújabb kutatási eredményeinek bemutatására fog koncentrálni.Vissza