Elektrokémiai egyensúlyok galvánelemek
Emlékeztetô segédanyag a fizikai-kémia elôadáshoz
Pajkossy Tamás, MTA KFKI, pajkossy@sunserv.kfki.hu

 

Bevezetés
Galvánelemek
Galvánelem elektromotoros ereje
A fémelektródokból álló galvánelem elektromotoros ereje
Redoxelektródokból felépített galvánelem elektromotoros ereje
Az egyensúlyi elektródpotenciál
Elektródok - példák
    Fémelektródok
    Redoxelektródok
    Gázelektródok
    Másodfajú elektródok
    Koncentrációs elemek
A redoxpotenciál

 


Fizikai kémiai füzetek
Reakciókinetika
Elektródreakciók kinetikája

Elôadó

http://www.kfki.hu/chemonet/
http://www.ch.bme.hu/chemonet/