Elektródreakciók kinetikája
Emlékeztetô segédanyag az elôadáshoz
Nyikos Lajos, MTA KFKI, nyikos@sunserv.kfki.hu
 
Elektrokémiai cellák és reakciók
Faraday-típusú folyamatok. Galváncella és elektrolizáló cella
Polarizáció és túlfeszültség
Az áramot és a reakciósebességet befolyásoló tényezôk
Dinamikus egyensúly, Arrhenius-egyenlet
Tapasztalati összefüggések
Kvalitatív bevezetô
Az elektródkinetika alapegyenlete
Következmények, speciális esetek
A passzivitás
Az elektrokémiai korrózió értelmezése
A korróziósebesség csökkentése
 
 


 
Fizikai kémiai füzetek
Reakciókinetika
Elektrokémiai egyensúlyok - galvánelemek 

Elôadó

http://www.kfki.hu/chemonet/
http://www.ch.bme.hu/chemonet/