Kutatóközponti Tudományos Napok

Az MTA Kémiai Kutatóközpontjában Schay Géza születésének 100. évfordulója alkalmából, 2000. május 2526-án rendezték meg a Kutatóközponti Tudományos Napokat. Május 25-én Pálinkás Gábor, a kutatóközpont fõigazgatója és Kálmán Alajos, a Magyar Kémikusok Egyesületének elnöke megkoszorúzta a Schay-emléktáblát. A Kémiai Intézetben már korábban is tartottak tudományos napokat, s az idén az Izotóp és Felületkémiai Intézet és az Anyag és Környezetkémiai Kutatólaboratórium munkatársai is beszámoltak eredményeikrõl. Összesen 34 elõadás hangzott el. A bírálóbizottság (Márta Ferenc, Beck Mihály, Keszei Ernõ, Kubinyi Miklós, Lipták András, Medzihradszky Kálmán, Tétényi Pál és Vértes Attila) javaslata alapján a kutatóközpont igazgatótanácsa Mohai Miklóst, Pápai Imrét, Mayer Istvánt I. díjban, Kardos Juliannát és Kovács Richárdot megosztott I. díjban és az ezzel járó 600 000 Ft kutatási támogatásban részesítette. Deák Andrea, Ember Péter Pál, Wootsch Attila és Zsila Ferenc "fiatal kutatói díjat" és 300 000 Ft kutatási támogatást kapott. Bikádi Zsolt, Czégény Zsuzsanna, Pozsgai András és Szõcs Edit elõadásáért dicséretben részesült.
 
 

Mohai Miklós "XPS MultiQuant: egy
gyakorlati  eszköz röntgenfotoelekt-
ron-spektrumok mennyiségi
értékelésére" címmel tartott elõadást
Pápai Imre arról beszélt,
"Bontható-e a szén-dioxid
fématomok segítségével?"
Mayer István kvantummechanikai
problémát tárgyalt "A molekulaener-
gia analízise: atomi és kétatomos
energiakomponensek" címmel
Kardos Julianna és Kovács Richárd ugyanabban a csoportban dolgozik. 
"A Kémiai jelátviteli mechanizmusok a központi idegrendszerben" és
"Szabad gyökök szerepe a tartós görcsaktivitás által kiváltott
sejtpusztulásban" címmel számoltak be munkájukról

 
Ember Péter Pál Wootsch Attila Zsila Ferenc Deák Andrea
Elõadásaik:
A PGAA elemi érzékenységének
növelése koincidencia technikával
Szénlerakódások képzõdése platinán és hatásuk a katalitikus
tulajdonságokra n-hexán reakcióiban
Protonálódás hatásának vizsgálata gyógyszermolekulák konformációjára
cirkuláris dikroizmus- és ultraibolya-
spektroszkópiával
Ónorganikus vegyületek elõállítása és röntgendiffrakciós
szerkezetvizsgálata


Vissza a Hírekhez http://www.kfki.hu/chemonet/
http://www.ch.bme.hu/chemonet/