Schay Géza születésének 100. évfordulóját
2000. május 22-én ünnepelte
a Kémiai Tudományok Osztálya, a Kémiai Kutatóközpont
és a BME Fizikai Kémia Tanszéke


Az ünnepség Görög Sándor, a Kémiai Osztály elnöke szavaival kezdõdött,
és Pálinkás Gábor, a Kémiai Kutatóközpont fõigazgatója beszédével zárult.

A megemlékezésen a következõ elõadások hangzottak el:


Márta Ferenc: Megemlékezés
Schay Gézáról születésének
100. évfordulója alkalmából
Kalló Dénes: Szénhidrogén-
reakciók mechanizmusa
zeolitkatalizátorokon
Fejes Pál: Vas beépítése
szodalitok szerkezetébe és 
átalakításuk más zeolit- 
féleségekké
 
Zrínyi Miklós: Schay Géza
és a BME Fizikai Kémia
Tanszéke
Dékány Imre: Schay Géza 
hatása a kolloidkémiai 
kutatásokra< http://www.kfki.hu/chemonet/ http://www.ch.bme.hu/chemonet/