Molekulaképtár

A következô lapokon folyamatosan bôvülô gyûjteményt talál az Olvasó. A molekulákat "kézbe veheti", forgathatja, különféle megjelenítési módok között választhat. Jelenleg mintegy 300 (többségében egyszerû, szerves) molekulát tartalmaz, amelyet többféle forrásból gyûjtöttünk össze.

A lapok megtekintéséhez olyan böngészôprogram kell, amely ismeri az ún. frame-eket, azaz a képernyôn egymástól függetlenül változó tartalmú ablakokat (ilyen pl. a Netscape 2.0 és késôbbi verziója).

Mivel a molekulát leíró állományban csak a koordináták, atomfajták, kötések felsorolása található, szükség van a böngészôbe illeszthetô szoftveres modulra is, amely az adatokból elôállítja a molekula képét. A ChemScape Chime modulját javasoljuk: ennek letöltésérôl, telepítésérôl és használatáról az Olvasó a ChemoNet másik lapján talál információt.

2D vagy 3D?
Képtár
Molekularezgések
Fullerén-szerkezetek
Koordinációs vegyületek: szerkezet és izoméria
Egyszerû animációk
Példák sztereoizomériára
Néhány festékmolekula
Molekulák a kávéban
Béta-laktám antibiotikumok [Gunda Tamás (KLTE) lapjain]

Sok más példához kiindulási pont lehet:
WebMolecules
Chemscape Chime Examples
BioMolecular Tutorials in Chime by Subject
Online Macromolecular Museum
Chemist's Art Gallery
Hyperactive Molecules: Part 1
Hyperactive Molecules: Part 2
Virtual Student Model Kit
Making Matter. The atomic structure of materials
Image Library of Biological Macromolecules


Vissza az Elôadóba http://www.kfki.hu/chemonet/
http://www.ch.bme.hu/chemonet/