Molekulamodellek

Példák a sztereoizomériára

A molekulmodellek nézegetéséhez a Chime segédprogramot ajánljuk


Forrás:

Dave Woodcock: An Introduction to Basic Organic Nomenclature és Szerves kémia I.


Cisz-transz izomerek, enantiomerek

A sztereoizmer molekulákban az atomok és atomcsoportok térbeli elrendezése különbözik.

Cisz-transz izomerek

Alkének

Sztereokémiai elnevezések

Az E,Z elnevezés

Sorrend szabályok


(E)-2-butén (Z)-2-butén mindkettô


Sztereokémia

Enantiomerek

Kiralitás

Sztereogén centrumok


A következô képeken két királis molekula látható. Forgassuk el a "molekulákat", hogy megnézzük, fedésbe hozhatók-e.

1. példa. Bróm-klór-jód-metán

Szaggatott vonal
és ék
3-D modell
Mintha tükör lenne
a két molekula
között.

Forgassuk el úgy a modelleket, hogy két halogénatom azonos irányban álljon. Ekkor a másik kettô helyzete egymástól eltér.

2. példa. Hexahelicén

A molekula csigavonalban kanyarodik, tükörképi párján ellenkezô irányú a csavar. Szobahômérsékleten a molekuláknak nincs elég energiájuk ahhoz, hogy az egyik formából átlalakuljanak a másikba; mind a két izomer elôfordul.


Példák egy sztereocentrumos molekulákra

1. 2- butanol:

A sztereocentrum a 2-es szénatom.

2. 1-klór-2,3-dimetil-bután:

A sztereocentrum a 2-es szénatom.

3. 3-etil-hexánsav:

A sztereocentrum a 3-as szénatom.


Az R és S megnevezés:
Egy sztereocentrumos molekulák
Több sztereocentrumos molekulák
Molekulaképtár
Elôadó
http://www.kfki.hu/chemonet/
http://www.ch.bme.hu/chemonet/