WOLF EMIL
(1886-1947)


Wolf Emil Budapesten született 1886-ban. Egyetemi tanulmányait Münchenben végezte. Vegyészmérnöki oklevelének megszerzése után németországi gyárakban és rövid ideig Richter Gedeon gyárában dolgozott. 1910-ben Kereszty György vegyészmérnökkel közösen megalapította az „Alka” Vegyészeti Gyárat, amely 1913-ban a Chinoin Gyógyszer és Vegyészeti Termékek Gyára nevet vette fel. Richter Gedeon mellett az õ nevéhez fûzõdik az önálló magyar gyógyszeripar megteremtése.

A Chinoin az állatgyógyászatban nagy sikert megért, Distol nevû májmétely elleni készítménnyel alapozta meg nevét (1917). A növényvédelemben a különbözõ arzénes szerek, az embergyógyászatban az Atropin, a szintetikus úton elõállított Papaverin, az Ultraseptyl, a vitaminkészítmények, valamint a gyógyszerspecialitások százai tették ismertté a gyárat.

Wolf Emil 1940-ben lemondott vezérigazgatói tisztérõl. 1944-ben Németországba deportálták. 1945-ben hazatért és ismét mint vezérigazgató hozzálátott a gyár újjászervezéséhez. Az õ zsenialitása és fáradhatatlan munkálkodása tette újból naggyá a Chinoint. A gyár és az ország újjáépítése érdekében vállalt külföldi útján, túlfeszített munkája közben, Belgiumban rövid betegség után halt meg 1947. július 15-én, 61 éves korában.


Vissza a tartalomjegyzékhez