Évfordulók, ünnepségek

Szögi László: A magyar felsôoktatás kezdetei

Rapaics Raymund: A természettudomány a nagyszombati egyetemen

Gábos Zoltán: A Ferenc József Tudományegyetem természettudósai

Wartha Vince: Egy technikus utazása Budáról Pestre és vissza "Budára"Emlékülés Schay Géza
akadémikus születésének
100. évfordulóján

2000. május


Emlékezés Fabinyi Rudolfra

2000. március


Emlékülés Náray-Szabó István
akadémikus születésének 
100. évfordulóján

1999. novemberFülöp Emese felvételei
A fizikai kémia tanszék története,
avagy 75 éves a BME Fizikai Kémia Tanszéke

Schay Géza emléktáblája alá
1997. november


50 éves
a debreceni 
Kossuth Lajos 
Tudományegyetem
Szerves Kémiai Tanszéke

1997. december


A debreceni TV felvételei

150 éves a BME Általános és Analitikai Kémiai Tanszéke
1997
A tanszék kezdeti idôszaka elhunyt professzorai munkásságának tükrében

Vissza a kémiatörténeti rovatba
    http://www.kfki.hu/chemonet/
    http://www.ch.bme.hu/chemonet/