1985 karácsonyán

Lengyel Béla

(1903 - 1990)

Az alábbiakban Lengyel Béla 1989-ben magnetofonba mondott, eddig nem publikált visszaemlékezéseit közöljük. Köszönetet mondunk fiának, aki a hangfelvételt és a fényképeket rendelkezésünkre bocsájtotta, és a szöveg szerkesztésében is közremûködött. A jegyzeteket Móra László tudománytörténész készítette.

Az eredeti szövegbôl néhány - elsôsorban személyes vonatkozású - részt kihagytunk: ezeket szögletes zárójelben álló pontok jelzik. Ugyancsak szögletes zárójelben állnak azok a kiegészítések, amelyeket a könnyebb érthetôség és a pontosság kedvéért fûztünk a szöveghez (Szerk.)

Elsô rész

...de titokban és csak eldugott mozikat látogattak, mert a mozizást szégyellték.
Második rész
Az aradi fakereskedô fia jóformán senkivel sem tegezôdött.
Harmadik rész
...tanácstalanul néztem a jövô elé...
Negyedik rész
Csak ez a baj? - mondta mosolyogva. Visszahozzuk ôket.
Ötödik rész
...a Fanyar Tudomány az Akadémiát kétfejû sasként ábrázolta...
Hatodik rész
...csak a Kossuth-díjat, az akadémiai aranyérmet és az ELTE díszdoktori oklevelét tudtam értékelni.
Megemlékezés Lengyel Béla születésének 100. évfordulóján

Vissza