Emlékezés a közelmúlt nagy egyéniségeire

Ezeken a lapokon visszaemlékezésekkel, személyes érdekességû dokumentumokkal szeretnénk megrajzolni a közel- és "félmúlt" nagy magyar vegyészeinek arcképét. Igyekszünk eddig még publikálatlan szövegeket, képeket felkutatni. A tudósok sora esetleges és - természetesen - soha nem lesz teljes. Kérjük, hogy aki szívesen megírná visszaemlékezéseit vagy szívesen bocsájtaná közre dokumentumait, értesítse a szerkesztôséget.

Bruckner Gyôzô

Erdey-Grúz Tibor

Gróh Gyula

Lengyel Béla

Náray-Szabó István

Zemplén Géza


Emlékbeszédek az Akadémián

A magyar kémia fejlõdésének meghatározó egyéniségei
(Than Károly, Zemplén Géza, Polányi Mihály, Hevesy György)

Kôrösné Fraknói Veronika:
Buzágh Aladár (18951962) helye és szerepe a kolloidkémia történetében

Móra László: Emlékezés Zechmeister Lászlóra

Schiller Róbert: Schay Géza emléktáblája alá
Schay Géza születésének 100. évfordulóján


Vissza a kémiatörténeti rovatba