Náray-Szabó István
(1899 - 1972)

Náray-Szabó Gábor visszaemlékezése
Kálmán Alajos: Gyászbeszéd Náray-Szabó István ravatalánál (1972. szeptember 25.)
Kálmán Alajos: Emlékbeszéd Náray-Szabó István felett (1997. szeptember 12.)
Náray-Szabó István professzor élete és tudományos mûködése (A Magyar Vegyészeti Múzeum archívumából)
Lacza Tihamér: A kristálykémia klasszikusa (Természet Világa, 1999. július)
Sasvári Kálmán: Visszaemlékezés Náray-Szabó Istvánra (1999. november 2.)
Fodor Gábor: Visszaemlékezés a szegedi Eötvös Kollégiumra (1999. november 2.)
Móra László: Életrajzi adatok
Emlékülés Náray-Szabó István akadémikus születésének 100. évfordulóján
(Bragg levelének másolatát Kálmán Alajos szívességébôl közöljük.)

Náray-Szabó István: Az üveg definíciója

Vissza