Hálózati kislexikon

[W]

W3 Consortium
World Wide Web Consortium.
Olyan szervezet, amely a HTML szabványosítására és fejlesztésének koordinálására jött létre. A szervezetnek több cég is tagja, elnöke pedig Tim Berners-Lee, az az angol úriember, akinek a fejébõl a CERN-nél (európai nukleáris kutatóintézet, Svájc) töltött évei alatt pattant ki a World Wide Web -- és annak az alapját képezõ dokumentum leíró nyelv, a HTML -- ötlete.
Ha a szervezet tevékenységérõl többet szeretne megtudni, akkor látogasson el a honlapjára.

WAN
Angol mozaikszó, a Wide Area Network szavak kezdõbetûibõl. Magyarul nagy kiterjedésû, vagy távolsági hálózatként ismert.

www
Az angol World Wide Web szavakból alkotott mozaikszó. Szokásos még a W3 rövidítés is.

World Wide Web
A kifejezés angolból ered, jelentése: a világot lefedõ háló (itt a pókhálóra kell gondolni, amelynek minden száláról el lehet jutni bármelyik másikra).

A World Wide Web (röviden: web vagy világháló) az Internet mellett ma az egyik leginkább felkapott hálózat. Lényege, hogy a hálózatba kapcsolt számítógépen publikálni kívánt dokumentumokat, úgynevezett honlapokat helyezünk el, hogy azokat bárki megtekinthesse, aki a világhálóra rákapcsolódik. A honlapok leglényegesebb tulajdonsága, hogy más, a világhálón fellelhetõ dokumentumokra (esetleg ugyanazon dokumentum más pontjára) utaló mutatókat, kapcsolódási pontokat (angolul link) tartalmaznak. Ezen mutatókat követve megtekinthetjük a jelzett anyagot. Az ilyen kapcsolódási pontokkal felnyársalt szöveget nevezzük hipertextnek. Ezek a dokumentumok lehetnek teljesen multimédiásak: tartalmazhatnak szöveget, képet, mozgóképet, animációt, hangot. Ha a fent említett mutatók is szerepelnek benne, akkor a multimédiás dokumentumot hipermédiásnak nevezzük.

A világhálón való kalandozást, szörfözést a böngészõprogramok segítik, amelyek a hipertextes mutatókat általában aláhúzással jelölik.Vissza a Mutatóhoz