Avar kori üveggyöngyök röntgendiffrakciós
és elektron-mikroszondás vizsgálata

Alapadatok az üveggyöngyök genetikájához II.
Vörös opak üvegek

Fórizs István, Tóth Mária, Nagy Géza, Pásztor Adrien*
MTA Geokémiai Kutatólaboratóriuma, Budapest
*Ferenczy Múzeum, Szentendre
 
 

A Népvándorláskor Fiatal Kutatói 
8. Találkozójának elõadásai
87110. o.

Veszprém, 1997. november 2830.

Szerkesztõ: S. Perémi Ágota
Veszprém, 1999.


X-ray diffractometric and electron microprobe study
of the Avar Age glass beads 
  Basic data for the genetics of glass beads II. 
 Red opaque glasses
(Summary)

I. Fórizs, M. Tóth, G. Nagy, A. Pásztor*
Hungarian Academy of SciencesLaboratory for Geochemical Research, Budapest
*Ferenczy Museum,  Szentendre

^