Természettudományi kutatások
a mûvészettörténet és a régészet szolgálatában

A jáki apostolszobrok

Avar kori üveggyöngyök röntgendiffrakciós és elektron-mikroszondás vizsgálata 
Alapadatok az üveggyöngyök genetikájához II. 
Vörös opak üvegek 

Beszámoló a Szépmûvészeti Múzeum Antik Gyûjteményében végzett szobor-restaurálási munkákról (19931996)

Földtudomány a mûemlékvédelemben: történeti áttekintés

^