Könyvtári adatok

Az állomány és a gyarapodás 1993-ban és 1997-ben

dokumentum állomány
1993. XII. 31-én
állomány
1997. XII. 31-én
1993. évi
gyarapodás
1997. évi
gyarapodás
könyv 1 037 583 1 074 912 9 750 8 382
periodika 306 384 323 571 5 292 3 615
kézirat 626 413 692 487 13 369 10 696
mikrofilm 23 840 29 517 500 1 843
összesen 1 994 220 2 120 487 28 911 24 536


A gyarapodás módja 1993-ban és 1997-ben

  könyv periodika kézirat mikrofilm összesen
1993 1997 1993 1997 1993 1997 1993 1997 1993 1997
vétel 1 699 964 1 182 538 8 200 3 701 24 8 488 5 203
csere 3 829 3 161 3 368 2 516 1 1 317 7 752 6 994
kötelespéldány 3 335 3 406 649 482 3 748 3 888
ajándék 702 851 93 79 5 169 6 995 4 4 3 355 7 929
akad. kiadvány 185 229
saját elôállítás 471 522 195 522
összesen 9 750 8 382 5 292 3 615 13 369 10 696 500 1 843 23 767 24 536


Az állománygyarapítás költsége

év 1993 1996 1997
állománygyarapítás (e Ft)      
kiadványcsere 13 474 21 031 25 390
könyv 8 219 5 568 9 352
folyóirat 19 690 11 563 15 787
mikrofilm 105    
régi könyv, kézirat 584 62 417
SCI-mágnesszalag 6 787    
CD, ISI 453 2 988 3  543
összesen (e Ft) 49 312 41 212 54 489
kiadások összesen (e Ft) 196 152 235 961 271 136
személyi juttatások, munkaadókat
terhelô járulékok (e Ft)
87 668 138 366 152 714
a személyi juttatások és a munkaadókat
terh. járulékok a kiadások százalékában (%)
45 59 56


Forrás: A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárának
1993., 1996. és 1997. évi beszámoló jelentése


< http://www.kfki.hu/chemonet/
http://www.ch.bme.hu/chemonet/