Beszélgetés Náray-Szabó Gáborral, a Magyar Tudományos Akadémia fôtitkárhelyettesével

Részletek a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárának 1993. és 1997. évi beszámoló jelentéseibôl

Korlátozás és fejlesztés: összefoglaló az 1993. évrôl és elôretekintés 1994-re

Az MTA Könyvtára konszolidációjának elôzményei (1997)

Állománygyarapítás, kiadványcsere, 1993/1997

Könyvtárgépesítés, 1993/1997

Olvasószolgálat Számítógépes szakirodalmi információ, 1993/1997Várjuk a témakörrel kapcsolatos észrevételeiket, véleményüket, hozzászólásaikat.


Interjúk
Teázó