Tudomány- és technikatörténeti érdekességek a Scientific American nyomán

1946-1947

Az urániumfém felhasználható lenne a nemzetközi monetáris rendszer alapjául, helyettesítve az aranyat és az ezüstöt, amelyek hagyományosan a világ valuta-standardjának szerepét töltik be. Az atombomlás az urán tömegének legalábbis egy részét közvetlenül energiává tudja alakítani, s az energia, azaz a munkavégzõképesség a gazdasági érték sokkal logikusabb alapjának tûnik, mint a nemesfémek bármely adottsága. Az urán keménysége és könnyû oxidálhatósága kizárja, hogy pénzérméket készítsenek belõle. A hasadóanyagok nemzetközi ellenõrzésére vonatkozó javaslatok azonban elvezethetnek egy nemzetközi papírpénz létrejöttéhez, amelynek hátterében a központilag ellenõrzött urániumfém áll.

A kémikusok végre eljutottak a "legrakoncátlanabb" elem, a fluor megszelidítéséhez. Az elsõ közönséges fluor alapú mûanyag egy tetrafluor-etilén polimer -- egy áttetszõ, viaszfehér anyag, amely 250 oC-ig stabil. A Teflonnak elnevezett anyag kiváló kémiai ellenállóképességgel rendelkezik. Magas ára azonban behatárolja felhasználhatóságát. Elektromos készülékekben való alkalmazásán túlmenõen kézenfekvõnek látszik vegyipari felhasználása is tömítések, illetve kémiailag ellenálló csövek céljára.

1947. februárA közelmúltban olyan "szemeket" mutattak be, amelyek meglátják az emberi test melegét a sötétben, hajókat tudnak lokalizálni az éjszakában, és hõsugárzásuk alapján megtalálják a gyárak kéményeit, s ezért jelentõs alkalmazásra találhatnak az iparban. Ezek a berendezések a "fekete fényt" tükrök segítségével termisztoroknak nevezett apró eszközökre fókuszálják, amelyek szokatlan elektromos hõérzékenységgel rendelkeznek, és érzékelni tudnak akár egymilliomod foknyi hõmérsékletváltozást is. A termisztorok egy félvezetõnek nevezett anyagcsoportból épülnek fel, amelyek azért igen érdekesek, mert a hõmérséklet-változásra elektromosan éppen fordítva reagálnak, mint a normális vezetõk, ugyanis a hõmérséklet emelkedésével ellenállásuk gyorsan csökken.

Az Egyesült Államok Szabadalmi Hivatala kész szabadalmat adni gyógyszerekre, bár még nyitott kérdés a hivatásos etikusok elõtt, vajon egy orvos szabadalmaztathat-e egy gyógyszert? A szintetikus medicínák -- melyeket a kémiai folyamatok segítségével állítanak elõ, igen gyakran a kõszénkátrány származékai -- betörnek a természetes gyógynövény alapú gyógyszerek közé, s lehetséges, hogy számos szabadalmaztatható gyógyhatású vegyületet fognak feltalálni, helyettesítendõ a kinint, s az egyéb növényi alkaloidokat és kivonatokat.

1946. szeptemberVan olyan vélekedés, mely szerint a magnézium végül is helyettesíteni fogja a vasat a legfontosabb konstrukciós nyersanyag szerepében. Így lehetséges, hogy az emberiség következõ korszakát "magnézium-kornak" fogják nevezni. A magnézium az egyetlen olyan "alap" elem, melynek készletei kimeríthetetlenek: a tengervíz egyetlen köbmérfölje 9,2 milliárd font magnéziumot tartalmaz, magnézium-klorid formájában. Ez a legkönnyebb a szerkezeti fémek közül, s meg kell említeni, hogy a magnézium "tûzveszélyessége" csak akkor jelentkezik, ha finom porral, illetve olvadt fémmel dolgozunk. Nem valószínû azonban, hogy a magnézium váljék a következô évszázadokban az elsõ számú nyersanyaggá; ehhez az kellene, hogy versenytársai -- a vas és acél, az alumínium, a szerkezeti mûanyagok -- készletei kimerüljenek, és áruk magasba szökjön.

1946. augusztusOlyan bonyolult tudományos problémák megoldására, melyeknél az eddig ismert módszerek csõdöt mondtak, egy új elektronikus robot, az ún. Eniac -- Elektronikus Numerikus Integrátor és Komputer -- megalkotását jelentették be a Hadügyminisztériumban. A gép 1000-szer gyorsabban számol a leggyorsabb általános célú számológépnél, és órák alatt old meg olyan problémákat, melyek leküzdése mechanikus számológéppel éveket vett volna igénybe. A harminc tonnás berendezés, amely csaknem 18 000 elektroncsövet tartalmaz, egy 30 X 50 láb méretû termet foglal el.

1946. június


Vissza