Teázó

Horányi Görgy: A hidegfúzió és társai (Adalékok a „tudományos szenzációk” ontológiájához)
Kucsman Árpád: Interjú az ELTE részére Gács János beszélgetése Kucsman Árpáddal, az ELTE emeritus professzorával és honoris causa doktorával  2009. október 28-án. A volt tanítvány 34 témakörbõl tett fel kérdéseket.
Jancsó Gábor: A gombák szaga
Kémiatörténeti naptár
Könyvlista (Válogatás vegyészek könyveibõl)
A Polányi Mihály Kuratórium díjainak átadása
A papírkromatográfia hõskorából
Édes molekulák
Kerámiák különleges aranyozási módja a 15. században
Sir Willam Crookes, a viktórium és a Kongresszusi Könyvtár
Színek az ókori Egyiptomban
Vegyészek a vasfüggöny két oldaláról –  1977-ben
A próbakõ. A legrégebbi kolorimetriás elemzés
100 és 200 éve
A kloroform karrierje
Michael Faraday: A gyertya természetrajza
Elméleti és preparatív modellek a gyógyszertervezésben.  Beszélgetés Keserû György Miklóssal
Adolf von Baeyer és a barbitursav
A rivális barát is lehet. Beszélgetés Fülöp Mártával
Edward W. Morley és a Prout-hipotézis
Majonézes tojás
Az egyiptomi kapcsolat
A Nobel-díj centenáriuma
Ilosvay Lajos: A tudományos chemia állapota külföldön és hazánkban
Beszélgetés az agyról és a számítógéprõl Borosy Andrással, Érdi Péterrel és Szirtes Gáborral
pH-mérés üvegelektróddal – a XX. század elején
A biokémia kezdetei
Oxigén
Szervi kémia
A pH-mérõk eredete
Boerhaave a tûzrõl
Milyen büntetéseket róttak ki Bunsen laboratóriumában?
Számítógép – emberekbõl
Tudományos ülés a Kémiai Tudományok Osztálya megalakulásának 50. évfordulója alkalmából
Sokat ígérõ kombinációk. Beszélgetés Furka Árpád professzorral
Nemcsak a csatamezõ lehet emlékhely.  Beszélgetés Vámos Évával
Ilosvay Lajos: Az anyag egysége és az elemek átváltoztatására irányuló kísérletek
Egy születésnap kapcsán (Robert Bunsen)
Az ujjlenyomatok eltûnése és a London-féle diszperziós erõk
Ne magunknak ültessük a fát. Beszélgetés Székely Gáborral
100, 150, 200 éve  (dr. Móra László – Próder István: A magyar kémia és vegyipar kronológiája, 1800–1950c. könyve nyomán)
Nevek a kémiában
Avar kori üveggyöngyök röntgendiffrakciós és elektron-mikroszondás vizsgálata. Alapadatok az üveggyöngyök genetikájához II. Vörös opak üvegek
Ajánló. Válogatás a Balassi Kiadó kínálatából
A jáki apostolszobrok – geológiai, geokémia vizsgálatok a restaurálás során
A magyar kémia fejlõdésének meghatározó egyéniségei (tudományos ülés az Akadémián)
A díjat nem lehet háromnál több személy között szétosztani. Beszélgetés Inzelt Györggyel a 2000. évi kémiai Nobel-díjról és a vezetõ polimerekrõl
Gáspár Vilmos: Káosz és rend kémiai rendszerekben: káoszszabályozás és mintázatképzõdés (Elõszó a doktori értekezéshez)
Lengyel Béla: A chemia mint a kulturális fejlõdés egyik tényezõje
Kosutány Tamás: A borról és az erjedésrôl
Engem az érdekel: mi az, hogy kettõs kötés? Beszélgetés Mayer Istvánnal
Aminosavak, aromás vegyületek és karbonsavak. Honnan származik a nevük?
Paradigmaváltásra van szükség. Beszélgetés Simon Ferenccel
Szolarizáció. A fényképészeti Sabatier-effektus
Az íz és a kémiai összetétel közötti kapcsolat
Mérges gombák – gombamérgezések
A benzol felfedezése
A magyarországi kémia. Tudományos ülés az Akadémián
A kommunikáció a sejtközösségek életében legalább olyan szerepet játszik, mint az emberi társadalomban. Beszélegetés Kéri Györggyel
Clerk Maxwell: Helmholtz tudományos jellemzése
Ezen el kell gondolkozni, ezt analizálni kell. Beszélgetés Benedek Pállal
Schiller Róbert: Fizikai kémiáról és türelemrôl
Hamis cukrok nyomában
50, 100, 150, 200 éve  (dr. Móra László – Próder István: A magyar kémia és vegyipar kronológiája, 1800–1950 c. könyve nyomán)
Holba Ágnes, Lukács Béla, Tasnádi Nóra: A Biblia kódjáról
Ilosvay Lajos: Az ókori Egyiptom némely csodái mai világításban
Ünnepi készülõdés
Most a vizsgálatok összehangolásában rejlik a munka szépsége. Beszélgetés Görög Sándor akadémikussal, az MTA Kémiai Tudományok Osztályának elnökével
Honnan származik az elemek neve?
A mesterséges izomtól a mágneses gélen át az intelligens üvegig. Beszélgetés Zrínyi Miklóssal, a Budapesti Mûszaki Egyetem Fizikai Kémia Tanszékének vezetõjével
Az aromák titkai
Pillanatképek Beck Mihály köszöntésérõl (1999. november 16.)
Fémpénzek
Nagyon kíváncsinak kell lenni. Beszélgetés Bruckner Gyõzõ professzorral az 1970-es években
A kémiai reakció lelke az átmeneti komplex kialakulása és bomlása. Beszélgetés – az 1999. évi Nobel-díj kapcsán – Keszei Ernõvel, az ELTE TTK Fizikai Kémiai Tanszékének vezetõjével
David Knight: A kémia és a metaforák
Miért nem kapott Mengyelejev Nobel-díjat?
Ragasztó és rágógumi – a természetes anyagok kémiája a régészetben
Milyen vegyész volt Sherlock Holmes?
Szõkefalvi-Nagy Zoltán: A magyar kémiai szaknyelv kialakulása
Szily Kálmán: A magyar természettudományi mûnyelvrõl
A szabad gyökök felfedezése
Huszadik századi "alkímia"
Tíz évvel a "rendszerváltás" után. Beszélgetés Lévay Bélával, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Kémiai Tanszékcsoportjának vezetõjével
David Knight: A kémia képei
Csak a kívülálló csodálkozik a furcsaságokon. Beszélgetés Horvai Györggyel, a Budapesti Mûszaki Egyetem tudományos és nemzetközi rektorhelyettesével
A vegyész kertje
Schiller Róbert: A sátán kertje
A hallgatók ma másképp mennek el vizsgázni. Beszélgetés Kubinyi Miklóssal, a Budapesti Mûszaki Egyetem Vegyészmérnöki Karának dékánjával
Egy egyenlet "bûvös öröme"
Százéves az aszpirin
Kétszáz éve használtak elôször kéjgázt fájdalomcsillapításra
Kossuth Lajos levele a Természettudományi Társulathoz
A természettudományi nem- és fajnevek magyarosításának kérdésérõl. Részletek Kossuth Lajos Helfy Ignáchoz írt levelébõl
Hogy mûködik...  – a videolejátszó, a mikrohullámú sütõ, a mikrofon, a kóla-automata, a tûz...
A kémiai szintézisekkel nagyon komoly természeti értékek óvhatók meg. Beszélgetés Szántay Csaba akadémikussal
Davy és Frankenstein
Laczik Bálint: Updike és a tudomány
Mese a tudományos magyarázat logikájáról
Bencze Gyula: Matematiaki sztárparádé
A mûelemzés kémiája
Muzeális értékû mûanyagok konzerválása
50, 100, 150 éve (dr. Móra László – Próder István: A magyar kémia és vegyipar kronológiája, 1800–1950 c. könyve nyomán)
Csökkentsük a baleseteket! (1998. szilveszter)
Zemplén Gábor: Gondolatok a goethei tudományról
Karácsonyi elôadások
Karácsony a Britannica Hungaricával
A különös kénvegyületektôl Vivaldi muzsikájáig. Beszélgetés Kucsman Árpád professzorral
Bencze Gyula: Posztmodern panoptikum
Mûvészet a természettudományban. A Kémiai Tudományok Osztályának ankétja
Schiller Róbert: Tengerész a laboratóriumban
“A vészhelyzet megszûnt". Beszélgetés Náray-Szabó Gáborral, a Magyar Tudományos Akadémia fôtitkárhelyettesével
Fél évszázad a peptidek között. Beszélgetés Medzihradszky Kálmán akadémikussal
Bereczkei Tamás: Tudás és hatalom: a Liszenko-ügy
Miért bôrôsödik meg a tea?
Faraday professzor levele a "The Times" szerkesztôjéhez (1855. július 7.)
A darmstadti varázsló fia (195 éve született, 125 éve hunyt el Justus Liebig)
Mi ez a nagy cirkusz? (Bencze Gyula összeállítása)
Finály István: Tus, tinta, ceruza
Schiller Róbert: Witten/Herdecke – egyetem a Ruhr völgyében
BOOK – áttörés az információ-technológiában
50, 100, 150 éve (dr. Móra László – Próder István: A magyar kémia és vegyipar kronológiája, 1800–1950 c. könyve nyomán)
Beck Mihály: Humor a tudományban
Miért? (Miért nem barnul meg az aszalt alma?, Miért fémes ízû a dobozos sör?, Miért nem spriccel ki a szénsavas ital, ha fémdobozát felnyitás elôtt megkocogtatjuk?, Hogyan mûködik a "krumplióra"?, Hogyan érzékeli a füstjelzô a füstöt?, Mik azok a színes pontok a leveleimen?, Miért barnul meg hamarabb a banánhéj a hûtôszekrényben, mint a szobában?, Miért puhul meg a keksz reggelre?, Mire jó a borotvahab?, Ha valaki véletlenül etilén-glikol hûtôfolyadékot ivott, miért itatják alkohollal a mérgezés kezelése során?...)
A kávéról
id. Lengyel Béla: Egy robbanás története (1888)
EuroEnglish (In the first year, "s" will be used instead of the soft "c"...)
Tallózás régi folyóiratcikkek között:

Ennyire hiszékenyek vagyunk? ("A tudatlanság önmagunknak és embertársainknak is árthat!")
Wartha Vince: Egy technikus utazása Budáról Pestre és vissza "Budára" (1911)
Szerves festékek(A kémiai és vívmányai, Kir. Magy. Természettudományi Társulat, Budapest, 1940)
A kakaóról
Heller Ágnes: Elmélkedések a hiszékenységrôl (1997)
  Hozzászólások: A teáról
Erjedés, erjesztô szervezetek, erjesztô enzimek, erjedési iparok (A kémiai és vívmányai, Kir. Magy. Természettudományi Társulat, Budapest, 1940) A sajtokról, különös tekintettel a francia sajtokra
Schiller Róbert: Az el nem ismert ember
Schiller Róbert: A béna nyelv
Tudomány- és technikatörténeti érdekességek a Scientific American nyomán (Gács János válogatása és fordítása) Schiller Róbert: Tudomány-e az, ami nem kell?
A szag és a szagosító anyagok (A kémiai és vívmányai, Kir. Magy. Természettudományi Társulat, Budapest, 1940)
Gács János és Hudecz Ferenc: A szagok szimfóniája
A World Wide Web születésérôl – a FermiNews cikke nyomán
Beck Mihály: A Nobel-díj és a magyar Nobel-díjasok
Beck Mihály: Természettudomány és társadalom az ezredfordulón
Schiller Róbert: A rendetlenség reménye
Beck Mihály: A hidegfúzió rejtélyének megoldása
Karácsonyi kémia Svédországból
Jancsó Gábor: Gombaszagok kémiája
Schiller Róbert: Statisztikus mechanika: még mindig nem értem
Schiller Róbert: Jövômérés?


Keresιs a chemonet.hu domain alatt: