Tudomány- és technikatörténeti érdekességek a Scientific American nyomán

1896-1897

New York városában egy hatalmas hóvihar adta meg a jelet a Köztisztasági Részleg valamennyi erejének összefogására. Négy napon keresztül hóval megtömött kocsik szakadatlan sora volt látható a mellékutcákon, amint terhükkel a folyó felé haladtak, hogy ott lerakják azt. Számos kísérlet történt, hogy ezt a hatalmas hómennyiséget valamivel kevésbé nehézkes és költséges módon lehessen eltüntetni. Egy olajtüzelésû hóolvasztó berendezést ... nemrég próbáltak ki New Yorkban. Az olajláng és a levegõ közvetlenül érintkezik a hóval, melyet nyomban megolvaszt. Tizenégy emberre van szükség a telhetelen "szörnyeteg" táplálásához.

1897. február

Az indiai gumi a civilizáció elsõdleges szükségletévé vált, a pneumatikus kerekek és az élelmiszeres palackok elõállítására való felhasználásának köszönhetõen. A gumitermõ növények azonban legtöbször kényelmetlenül messzire teremnek az export-állomásoktól. Igen sokan törték a fejüket a gumi helyettesítésén, a legcsekélyebb siker nélkül. Hogy államunk vagy bármely más állam belevág-e a tropikus erdõmûvelés ezen ágába, az ma még a jövõ titka. A németek, szokott alaposságukkal, komoly tudományos bázist létesítettek Kamerunban. Az angolok, nem tagadva meg a hevenyészett megoldások iránti szimpátiájukat, beérték azzal, hogy küldöncöt menesztettek haza, Mr. Kew-hoz, új elgondolásokért. India kormánya azonban legalább belevágott egy nagyszabású kísérletbe, létrehozva egy para-gumifa ültetvényt Assamban, több mint kétszáz négyzetmérföldnyi területen.

1896. december

Hatalmas tömeg gyûlt össze november 14-én Londonban, a Metropol Hotel közelében, hogy tanúja legyen a motoros jármûvek Brightonig (47 mérföld) tartó versenye indulásának. A versenyre az adott alkalmat, hogy új törvény lépett hatályba, amely megnyitotta az utakat a motorral hajtott jármûvek elõtt, s ezzel érvényüket vesztették a mindeddig fennálló ásatag jogszabályok. Különös, de tény, hogy eleddig a fenti jármûvek nem mehettek gyorsabban 6 mérföld/óránál, s egy vörös zászlót lengetõ lovasnak kellett elõttük haladnia. A versenyen csaknem ötven jármû indult (nagy megelégedéssel tölthet el bennünket, hogy a gyõztes az "American Duryea" motorkocsi lett, amely négy óra alatt tette meg a kitûzött távot.

A modern kor egyik leghatalmasabb és legbonyolultabb mérnöki teljesítménye 1 635 000 köbyardnyi sziklának a Duna medrébõl robbantással és kubikusmunkával való eltávolítása. Végül is kinyílt a "Vaskapu", amely eddig elzárta ezt a hatalmas természetes belsõ vízi utat. Vannak arra utaló jelek, hogy már a római mérnökök is foglalkoztak e kérdéssel tizennyolc évszázaddal ezelõtt. A mostani sikeres mûvelet több mint 60 mérfölddel nyújtja meg a folyó hosszát (vélhetõen a hajózható folyószakasz hosszáról lehet szó, Ford.), s e csatorna zavartalan kijáratot biztosít Bécstõl a tengerig a 10 láb merülésû hajók számára.

1896. november

A biciklizés, ami nemrég még csak kevesek vesszõparipája volt, ma már tömgek idõtöltése. Sajnos ezt a fejlõdést számtalan baleset is kísérte. Sok kerékpárost kísértésbe hoz, hogy kipróbálja milyen sebességgel képes feláldozni az életét a dombos terepen. A hegyorom elérése arra ösztönzi a vakmerõ biciklistákat, hogy lábukat a pedálról levéve, hagyják a gépet oly sebesen legurulni a dombról, amennyire csak ezt a gravitáció lehetõvé teszi. A hátsó kerékre szerelt jó fék nagyban csökkentheti a balesetek számát, de sajnos ez ellen hat az a meggondolás, hogy a fék túlzottan megnöveli jármû súlyát.

Egy újonnan feltalált ablaküveg-fajta, melyet a bécsi Richard Szigmondy fejlesztett ki (az eredeti cikkben kétszer is így van leírva a név ?!?!, Ford.), azzal a különösen elõnyös tulajdonsággal rendelkezik, hogy nem vezeti a hõsugarakat. Egy negyedhüvelyknyi vastag tábla ebbõl az üvegbõl a ráesõ hõsugarak 87-100%-át elnyeli, ellentétben a közönséges síküveggel, ami csak 5%-ot tart vissza. Ha e Zsigmondy-féle üveg átlátszatlan a hõsugaraknak, úgy ez hûvösen tarthatja a házakat nyáron, s melegebben télen.

1896. október

Nikola Tesla újabban kijelentette, hogy a Crookes-féle csõ által keltett Röntgen-sugarak anyagi részecskékbõl állnak. Tesla úr állítása szerint "A katódáram egy eddig ismerelen elsõdleges formára redukálódik"

Dr. Fridjof Nansen norvég sarkkutató elérte az eddigi legmagasabb szélességi fokot ,azaz 86 fok 14percet a pólus kutatása közben. Dr. Nansen a következõket mondja: "Az északi szélesség 78 fok 50 percénél hajónkat, a Framot hagytuk belefagyni a jégbe. Amint terveztük, az õsz és a tél folyamán északnyugatnak tartottunk. Lieut. Johansen és én 1895. március 14-én hagytuk el a Framot, hogy felkutassuk a sarkot, ill.etve elérjük a lehetséges legtávolabbi szélességi kört. Huszonnyolc kutyánk, két szánunk, s az esetleges nyílt vizekre számítva két kajakunk is volt. A jég azonban április 7-re olyan töredezetté vált, hogy nem láttam jónak tovább folytatni az utat." Délnek fordultak, s egy tél után, amit medve- és rozmárhúson élve, egy maguk által épített kõházban töltöttek, a Windward gõzös vette fedélzetére a két felfedezõt a Ferencz József-föld partjainál.

1896. augusztus

Az élõ szövetek ojtását tréfás hangnemben tárgylja a népszerû sajtó, legutóbb pedig egy regény alapszik ezen a témán. H. G. Wells legutóbbi mûvének, a "Dr. Moreau szigete" c. regénynek a cselekménye állatokból létrehozott félemberi lények megalkotása körül forog. Dr. Moreau, egy hipnotikus erõvel bíró kegyetlen viviszektor számos elképesztõ kreatúrát hoz létre, mint pl. ökör-disznó-embert és egy puma-kutya-hölgyet, aki "félig kész" állapotban megszökik, s késõbb elpusztítja alkotóját. A történet roppant izgalmas és hátborzongató. A szervátültetésekkel és a vérátömlesztéssel kapcsolatos legújabb kutatások azonban azt mutatják, hogy a különbözõ fajok összoperálása nem vezet sikerre. A szervezetek olyannyira irtóznak a kívülrõl származó anyagoktól, hogy a mástól átültetett szerveket, még ha ugyanabból a fajból származnak is, csak ritkán tartják meg, mivel idegen testekként kezelik õket.

Tizenhatezer vasúti alkalmazott pusztult el és 170 000 vált nyomorékká az 1888-tól 1894-ig eltelt hét esztendõ alatt. A meghalt és megsebesült emberek számának e szörnyû rekordja szinte hihetetlennek látszik (csak kevés csata mutatott a történelem során ilyen rettenetes "végeredményt"). A halálesetek legnagyobb részét az okozta, hogy a vasúttársaságok nem biztosították a megfelelõ felszerelést (már húsz évvel ezelõtt bemutatták a gyakorlatban, hogy a vasúti kocsik automatikusan összekapcsolhatók, s így nincs többé szükség rá, hogy egy vasúti alkalmazott a kocsik közé lépve veszélyeztesse az életét.) A fentiekrõl szóló jelentésre válaszul 1893 márciusában az Egyesült Államok Kongresszusa elfogadta az alkalmazottak biztonságáról szóló törvényt . A vasutaknak 50 000 000 dollárjába kerül, illetve fog kerülni, hogy teljesen megfeleljenek a törvény követelményeinek. Az elért haladás következtében a halálozások aránya harmincöt százalékkal csökkent.

A szem kristályos lencséje, miként a fényképezõgépé, a tárgyak képét fordítva vetíti a retinára. A fiziológusok még adósak annak a részletekbe menõ megokolásával, hogy miért látjuk mégis a tárgyakat a megfelelõ irányultsággal, ám úgy hiszük, hogy a visszafordítás a szellem irányítása alatt áll, s a tapintás szolgál ellenõrzésként. Legutóbb kimutatták, hogy számos kisgyerek a tárgyakat akként rajzolja le, hogy az aljuk van fölül. Azonban ha egy gyerekkel, aki vízszintes táblán fordítva rajzol, függõleges táblára rajzoltatunk, mindent helyesen fog ábrázolni.

Habár a szórakoztató eszközök kifejlesztésére igen sok leleményességet és energiát fordítanak, csak ritkán találkozhattak olvasóink érdekesebb, s úgy tudományos mint élvezeti szempontból fontosabb eszközzel, mint amit illusztrációnkon mutatunk be. Az ún. "viviscope" számos végtelen papírszalaggal van felszerelve; és ezek különbözõ figurák színes képeit tartalmazzák, melyek folyamatosan változó mozgásfázisban vannak. Tökéletes "zoetróp" hatás keletkezik, a figurák élettel telnek meg. (A zoetrop egy hasonló elven mûködõ berendezés neve, Ford.)

1896. június

Vissza