A teáról

A név minden bizonnyal kínai eredetû

A tea - örökzöld növény

Flowery orange pekoe: a legfelsô, zsenge levél

Sok metil-xantint és polifenolt tartalmaz

A zöld teát nem fermentálják

Minden csészébe annyi teát tesznek, amennyit egy ezüst hatpennys nyom

Hazánkban, hol Jóltevô Természet kincseivel s nevezetesen a minden italoknál becsesebb szôlôlével szívünk felvidámításával s erônk felelevenítésével gondoskodott, minden külföldi italok között, amelyekre nekünk szükségünk nincsen, ez a legkevésbé kapott, hála Istennek, lábra, s reményleni lehet, hogy a Magyarok Istene ezen veszélytôl meg fog bennünket ôrizni, noha módi s újság után kapkodó nagyjaink ezen egészségtelen italt ivogálni szeretik.

Almássy Balogh Pál (1831)


Vissza a Teázóba http://www.kfki.hu/chemonet/
http://www.ch.bme.hu/chemonet/