Ajánló
Válogatás a Balassi Kiadó kínálatából

 

Több nemzet vallja magáénak
Tudósok, találmányok és felfedezések a közép-európai régióban
Természetes, hogy minden nemzet büszke kiemelkedõ személyiségeire, tudósaira, feltalálóira. Az emlékek és értékek ápolása fontos része a nemzeti identitás megõrzésének. Ez azonban nem irányulhat mások eredményeinek elhallgatására vagy kisajátítására. A „több nemzet vallja magáénak” kérdés irányulhat személyre vagy egy alkotásra is. A magyarok büszkék lehetnek olyan tudósokra, akik itt születtek, itt tanultak, de eredményeiket más országban érték el, de azokra is, akik más nemzet szülöttjeként a magyar tudományt gazdagították. Vannak olyanok is, akiknek magyarságához nem fér kétség, de találmányuk elsõbbsége nem közismert.
A könyv új szemléletmóddal tárgyalja a kérdést. Nem prioritási, származási vagy állampolgársági vitákba bonyolódik, hanem objektív mérlegeléssel azt kutatja, hogy a magyaroknak vagy Magyarországnak milyen szerepe volt a világ tudományos és mûszaki fejlõdésében, különösen a technikatörténetben.
Szerkesztette: Endrei Walter és Jeszenszky Sándor.
 

Bálványos Huba–Sánta László: Vizuális megismerés, vizuális kommunikáció
A Vizuális kultúra sorozatban
Észleleteink döntõ százaléka vizuális forrású – az optika törvényei és szemünk biológiai felépítése szerint mûködõ képlátáson alapul. A kötet a síkképekben való látás és a tudati képekben történõ gondolkodás kapcsolatát vizsgálja. A vizuális kommunikáció törvényszerûségeit konkrét képi elemzésekben és képalakítási gyakorlatokban tárja fel. A vizuális nevelés-oktatás kérdéseivel foglalkozó tanárok, szakemberek, diákok és érdeklõdõk egyaránt jól hasznosíthatják a mintegy 280 illusztrációval kísért könyvet.
Harmadik kiadás.
 

Domokos György: Ottavio Baldigara
Egy itáliai várfundáló mester Magyarországon
A Hadtörténeti Intézet és Múzeum Millenniumi Könyvtára sorozatban
A török kori magyar történelem egyik kevéssé kutatott területe a végvárak építészete, valamint a várépítõ mesterek élete és tevékenysége. E kötet bemutatja, hogy milyen szerepet játszott az európai hadügy fejlõdésében a XV–XVI. század fordulóján kifejlesztett, a magyar szaknyelvben „olasz rendszernek” nevezett erõdépítészeti eljárás, s hogy az miként kapcsolódik a „hadügyi forradalom” újabban elterjedt
eszmerendszeréhez. A szerzõ bizonyítani kívánja, hogy ez az olasz várépítészeti rendszer – a technikai hátrányok ellenére – nagyban hozzájárult ahhoz, hogy a magyar végvári rendszer meg tudta állítani a török hódítást. Ottavio Baldigara tematikus életrajzán keresztül pedig azt láthatjuk, hogy egy várépítõ mesterembernek ebben a korban több különbözõ feladatot kell ellátnia. Baldigara is egyszerre volt
erõdítményeket tervezõ építész és az építési munkálatokat irányító és szervezõ hivatalnok. Õ tervezte például Eger és Érsekújvár erõdítményeit, s hosszú ideig irányította kivitelezésüket is.
A mellékelt források segítséget nyújtanak ahhoz, hogy életérõl, tevékenységérõl, kapcsolatairól és munkájáról átfogó képet kapjunk.
 

A kiadó 2000/II. katalógusa
Teázó http://www.kfki.hu/chemonet/