Magyar Kémiai Folyóirat
HUNGARIAN JOURNAL OF CHEMISTRY
Kémiai Közlemények
CHEMICAL COMMUNICATIONS

107. évfolyam, 3. szám, 2001. március 

Fôszerkesztô: Pungor Ernô

Szerkesztô: Hangos Istvánné

Szerkesztô: Csákvári Béla

Szerkesztõbizottság:

Bárány Sándor, Beck Mihály, Berecz Endre, Bernáth Gábor, Dékány Imre, Farsang György, Fogarasi Géza, Görög Sándor, Hollósi Miklós, Inczédy János, Inzelt György, Kálmán Alajos, Kiss Tamás, Kõrös Endre, Lakatos István, Lipták András, Medzihradszky Kálmán, Nagy Miklós, Nagypál István, Náray-Szabó Gábor, Papp Sándor, Sohár Pál, Szántay Csaba, Szepesi Gábor, Vértes Attila, Záray Gyula és Zrínyi Miklós

Bodor Miklós (USA), Csizmadia Imre (Kanada), Diósady Levente (Kanada), Fendler János (USA), Flórián Károly (Szlovák Köztársaság), Fodor Alpár (Románia), Hegedûs Lajos (USA), Horváth Csaba (USA), Kékedy László (Románia), Kennedy József (USA), Kováts Ervin (Svájc), Matherny Miklós (Szlovák Köztársaság), Oláh György (USA), Pásztor Tibor (Jugoszlávia), Pretsch Ernõ (Svájc), Rabó Gyula (USA) és Somorjai Gábor (USA)

Mûszaki újdonságok rovatvezetôje: Pólos László
 

TARTALOM CONTENTS
Szûcs András és László Krisztina: Fenol és 2,3,4-triklór-fenol vizes oldatának adszorpciója polimer alapú aktív szénen 
 

Fejes Pál, Kiricsi Imre, Kukovecz Ákos, Kovács Kristóf, Lázár Károly, Marsi István, Oszkó Albert és Bánvölgyi György: Vas beépítése szodalitok szerkezetébe és átalakításuk más, vasat tartalmazó zeolitféleségekké 

Somlai János, Kanyár Béla, Nényei Árpád, Németh Zoltán és Németh Csaba: Sugárdózisok szénsalakot tartalmazó környezetben 

Kémiai Közlemények
Ph.D. Tézisek
Garay Ferenc: Hõmérséklettel és áramlással hangolható, sorosan kapcsolt kapilláris-gázkromatográfiás oszloprendszerek tanulmányozása 

Szabovik Gabriella Ildikó: Szénhidrát szintonok: Szelektív oxidációk, redukciók, szén-szén kötések kialakítása 

Farkas János: Montmorillonit alapú szilárd savak alkalmazása környezetkímélõ szerves szintézisekben 
 

A. Szûcs and K. László: Adsorption from aqueous phenol and 2,3,4-trichlorophenol solutions on polymer based activated carbon 

P. Fejes, I. Kiricsi, Á. Kukovecz, K. Kovács, K. Lázár, I. Marsi, A. Oszkó and Gy. Bánvölgyi: Incorporation of iron into sodalite structures and their transformation to other iron containing zeolite species 

J. Somlai, B. Kanyár Z. Németh and Cs. Németh: Radiation doses in buildings containing coal 
 

Chemical Communications
Ph.D.-theses
F. Garay: Temperature and flow rate controlled serially coupled gas chromatographic capillary column systems with tunable polarity 

G. Szabovik: Carbohydrate synthons: Selective oxidations, reductions, carbon-carbon bonds formations 

J. Farkas: Application of montmorillonite type solid acid in environmentally friendly organic synthesis
 

 


Vissza Back