6. fejezet - SztereokémiaSztereokémia

Enantiomerek

Enantiomer példák

További példák (molekulamodellek)

Kiralitás

Sztereogén centrumok

Királis molekulák azonosítása


Enantiomerek tulajdonságai

Optikai aktivitás

Fajlagos forgatás

Abszolút konfiguráció

R és S megnevezés

Jobb- és bal kéz nézet

3-D szerkezetek rajzolása

Gyakorlás R és S-sel


Többszörös sztereocentrumok

Diasztereomerek

Mezo-vegyületek

Mezo-vegyületek azonosítása

Racém keverékek

Izomerizáció – összefoglalás

Sztereoizomerek – összefoglalás

Sztereokémia a reakciókban

Az alkén-addíció sztereokémiája

Az alkén-addíciók sztereokémiája


Vissza