Erdey-Grúz Tibor
(1902-1976)
Lengyel Béla megemlékezése (részlet Lengyel Béla magnetofonba mondott visszaemlékezéseibôl, amelyekben az itt közölt sorokon kívül is gyakran esik szó Erdey-Grúz Tiborról) 

Lengyel Béla beszéde Erdey-Grúz Tibor arcképének leleplezésekor a Magyar Vegyészeti Múzeumban (a szöveget Lengyel Béla fia bocsájtotta rendelkezésünkre)

Erdey-Grúz Ágota és Erdey-Grúz Helga: Gondolatok édesapánkról, Erdey-Grúz Tiborról

Erdey-Grúz Tibor: Emlékezés gimnáziumi éveimrôl

Beck Mihály: Megemlékezés Erdey-Grúz Tibor születésének 100. évfordulójáról
Berecz Endre: Erdey-Grúz Tibor és a hazai oldatszerkezeti kutatások
Inzelt György: Erdey-Grúz Tibor, mint az elektródfolyamatok kinetikájának úttöréje és hatása az elektrokémia fejlõdésére
Kiss László: Erdey-Grúz Tibor, a budapesti Tudományegyetem professzora
 


Vissza