Hálózati kislexikon

[G]

gazdagép
A kifejezés egy olyan végfelhasználói számítógépet jelöl, amely a hálózathoz csatlakozik, és a felhasználók számára különbözõ adatszolgáltatásokat nyújt, illetve vezérlési feladatokat is ellát. A gazdagép az Interneten egy adattovábbítás végpontjaként szerepelhet, ez lehet személyi számítógép, munkaállomás vagy nagyszámítógép. Ezek mindegyike képes az Internet protokollok értelmezésére.

 
gateway
Angol szó, jelentése: átjáró.

 
GIF
A GIF angol mozaikszó, a Graphic Interchange Format szavak kezdõbetûibõl.
A GIF a Compuserve hálózati szolgáltató grafikus adatok tömörítésére és továbbítására kifejlesztett programjának, illetve magának a formátumnak a neve, amely nagyfokú tömörítést használ, hogy a modemes telefonvonal-használat ideje ezáltal lényegesen lecsökkenjen. A GIF formátum csak a 256-nál nem több színt használó képeket támogatja. Ma már az Interneten ez a legelterjedtebb grafikus adatformátum, amelyet egyébként széles körben használnak a számítástechnika minden területén.
Lásd még BMP, JPEG, PCX, TIFF.

 
giga
A giga görög szó, billiószorost jelent. A kilo számítástechnikai jelentésmódosulásához hasonlóan a számítástechnikában a giga nem 109-szerest, hanem kilo*kilo*kilo, azaz 1024*1024*1024=230-szorost jelent.

 
gopher
A gopher angol szó, jelentése: hörcsög. A gopher tulajdonképpen egy protokoll, illetve az ezt megvalósító program is, amelynek segítségével az Interneten található hatalmas adatbázisokat érhetjük el. A program menüvezérelt, a különbözõ adatbázisokat a menü egyes elemeibôl érhetjük el. Az Egyesült Államok minnesotai egyetemének kabalafigurájáról nevezték el a programot, illetve magát a protokollt.
GUI
A GUI a Graphic User Interface rövidítése. Olyan programkezelõi felületeket neveznek így, ahol a felhasználó nem parancsok begépelésével, hanem grafikus felületen keresztül, jellemzõen egérrel mûködteti az adott programot.


Vissza a Mutatóhoz