Hálózati kislexikon

[M]

MAC  (Media Access Control)
A hálózati kártya fizikai címe.  Ez a cím minden hálózati kártyában egyedi
MAN
(Metropolitan area network) – egy városon belül kiépített hálózat, körülbelül 10 km távolságon belül.

 
MSN
a Microsoft Hotmail ingyenes levelezõjéhez kapcsolódó szolgáltatás, egy világméretûre bõvített talk program. Csevegõprogram: jelzi, ha kiválasztott partnereink on-line elérhetõk; két- vagy többoldalú beszélgetéseket folytathatunk. Lásd még: http://www.msn.com/.

 
mega
A mega görög szó, milliószorost jelent. A kilo számítástechnikai jelentésmódosulásához hasonlóan a számítástechnikában a mega egy mennyiségnek nem 106-szorosát, hanem kilo*kilo, azaz 1024*1024=220=1048576-szorosát jelenti.

 
MIME
Angol mozaikszó a Multipurpose Internet Mail Extensions kifejezés betûibõl.

A MIME az Internet levelezési rendszerének 1992-ben bevezetett kiterjesztése, amely lehetõvé teszi multimédiás anyagok elektronikus levélben történõ elküldését. Eredetileg a levelek csak ékezet nélküli karakteres szövegeket tartalmazhattak, de az Interneten a multimédiás anyagok továbbítását is meg kellett oldani. A MIME segítségével a multimédiás anyagok elküldése kódolás-dekódolás útján történik, amelyet általában a levelezõprogramok végeznek el.
Lásd még: ASCII, ISO Latin-1, ISO Latin-2, Unicode.
 
MNP
Az MNP a Microcom Network Protocol szavak kezdõbetûiból alkotott mozaikszó.

A számítástechnikában az MNP a Microcom cég által bevezetett, legjobban elterjedt hibajavító és adattömörítési eljárásokat jelöli (ezek a modemekkel kapcsolatosak). A modemek típusától függõen 10 osztályt definiál, ezek hivatkozása: MNP1, MNP2, ..., MNP10. Kapcsolatfelvételkor a két modem a mindkettejük által ismert legmagasabb MNP protokollt használja.
 
modem
A modem szó a modulátor és a demodulátor szavak kezdetének összevonásából jött létre. A modem lényegében egy olyan szerkezet, amelyet számítógépekhez csatlakoztatnak, hogy azok a telefonvonalakon keresztül is tudjanak egymással kommunikálni. A modem a számítógép digitális jeleit átalakítja a telefonvonalon továbbítható analóg jelekké (modulátor funkció), majd a vevõ oldalon az analóg jelekbõl visszaállítja az eredeti digitális jeleket (demodulátor funkció). Tehát a modem egy modulátor és egy demodulátor együttesét képezi. A legtöbb modem aszinkron adatátvitelt valósít meg, de léteznek szinkronmodemek is. A számítógéppel az RS-232C illesztõn (interface) keresztül kommunikálnak.

 
A kommunikáció megvalósításához persze egyedül a modem nem elegendõ, szükség van még valamilyen kommunikációs programra is. Ezek a programok az adatokhoz általában hibaellenõrzõ kódot fûznek, amelynek segítségével felismerhetõ az átvitel során keletkezett esetleges adatveszteség. Idõvel ez a funkció a modemekbe került beépítésre, ugyanúgy mint a hibajavító eljárás is, amely nem csak felismeri, de képes kijavítani is a kisebb hibákat. A következõ lépés az volt, hogy a modemekbe a tömörítés támogatását is beépítették, aminek révén ugyanazon a telefonvonalon nagyobb adatsebességet lehet elérni: kezdetben 1200, 2400, 9600 bps, a ma leginkább használt modemek esetében pedig 14400, 28800 és 33600 bps ez az érték. A kapcsolat felépítésekor a telefonvonal két végén lévõ modemek egyeztetik a tudásukat, és mindig a kevesebbet tudó modemnek megfelelõ értékekkel dolgoznak. Ma mindezeket szabványok írják le (V-szabványok, MNP).
A modemeknek több típusa létezett/létezik:

 
A modemek említett paramétereinek beállítása a kommunikációs szoftverek segítségével lehetséges. A felhasználó a modemekkel az úgynevezett Hayes, vagy AT parancsokon keresztül kommunikál (a kis- és a nagybetûket nem különbözteti meg). Itt lehet -- többek között azt is -- közölni a modemmel, hogy impulzus- (pulse), vagy hangszínkód (tone) üzemben hívja a megadott telefonszámot: atdt1234567 parancs hatására hangszínekkel, az atdp1234567 hatására pedig impulzusokkal tárcsázza az 1234567 telefonszámot. A modemekhez adott leírás általában tartalmazza a használható parancsok alakját és jelentésüket.

 
MySql
Adatbáziskezelõ rendszer Az egyik legnépszerûbb adatbázisrendszer a dinamikus weboldalak háttéradatbázisának megvalósításához. Legnagyobb erõssége a gyorsasága és megbízhatósága. Szinte minden fajta operációs rendszer alatt használható. Nyílt forráskódú. További információk a http://www.mysql.com/ weboldalon találhatóak.


Vissza a Mutatóhoz