Hálózati kislexikon
[P]
paritás
Azt mondja meg, hogy az aszinkron átvitelnél az adatbitekben lévõ 1-esek száma páros vagy páratlan. Bõvebben lásd paritásbit.

 
paritásbit
Az aszinkron átvitel esetén az adatbitek minden csoportját egy stopbitnek kell követnie. A paritásbit arra szolgál, hogy a vevõ oldal a kapott adatbitek helyességét ellenõrizni tudja, hiszen külsõ zavaró tényezõk bármikor közbeszólhatnak. Az adó és a vevõ az ada tbitek továbbítása elõtt megegyezik abban, hogy használnak-e paritást, és ha igen, páros vagy páratlan paritást használnak-e. A küldendõ adatbitek közül az egyesek száma 0 és 8 között lehetséges. Például a páros paritás azt jelenti, hogy minden olyan byte-hoz, amelyben az 1 adatbitek párosan vannak (0, 2, 4, 6 vagy 8 darab), a paritásbit 0 lesz. Ha páratlan számú egyes szerepel az adatbitek között, akkor a paritásbit 1. Az így kapott paritásbitet aztán hozzáírják az adatbitekhez. Az egész játék arra megy ki, hogy az adatbitekként szereplõ 1-esek száma páros paritás esetén páros, páratlan paritás esetén pedig páratlan legyen. Pl.: a 01010111 adatbitek közül 5 darab 1-es. Páros paritás esetén tehát a paritásbit 1, páratlannál pedig 0.

 
Az aszinkron átvitelnél az adatbitek számát (7 vagy 8), a paritást (Even=páros vagy Odd=páratlan vagy None=nincs) és a stopbitek számát (1 vagy 2) általában egy angol rövidítéssel jelölik, adatbit-paritás-stopbit sorrendben. A leggyakoribb a 8N1 és a 7E1 beállítás.

 
password
Angol szó, jelentése: jelszó.
A számítástechnika, informatika területén általában valamilyen erõforráshoz való hozzáférés jogosultságának az ellenõrzésére szolgál.

 
PCX
A PCX a ZSoft Corporation által látrehozott ZSoft IBM PC Paintbrush képformátumot jelöli. A PCX formátum szabványos VGA színkiosztást használ.
Lásd még BMP, GIF, JPEG, TIFF.

 
Perl
A Perl egy programozási nyelv; elsõ verzióját 1991-ben készítette el Larry Wall, a NASA támogatásával. A nyelvet elsõsorban szöveg feldolgozásra fejlesztették ki. A Perl nagyon rugalmas szintaktikával rendelkezik, praktikus és gyakorlatias megoldásokkal szolgál, mint ahogyan a neve is mutatja: "Practical Extraction and Report Language". A Perlnek szinte az összes operációs rendszer (Linux, Unix, OS/2, Windows) alatt létezik átirata, ami azt jelenti, hogy készíthetõek benne platformfüggetlen programok. A Perl legújabb verziói már támogatják az objektumorientált és moduláris programozási technikákat. Bõvebb leírás magyarul itt található: http://www.brody-ajka.sulinet.hu/_no/sl/fr/per/perl.htm.

 
PGP
A PGP betûszó, az angol "Pretty Good Privacy" rövidítése. A PGP elektronikus üzenetek titkosítását teszi lehetõvé. Két kulccsal mûködik: az egyik nyilvános, ezzel lehet az üzeneteket kódolni. Aki titkosított üzenetet szeretne kapni, közzéteszi nyilvános kulcsát, és mindenki, aki neki írni akar, ezzel kódolhatja bizalmas üzenetét. A kódolt üzenet visszafejtése csak a második, titkos kulccsal lehetséges – ezt csak az üzenetek címzettje ismeri. A titkos kulcs nélkül az üzenet dekódolása még profi kódtörõk számára is reménytelen feladat. Számos ország – nemzetbiztonsági okokra hivatkozva – korlátozni igyekszik a PGP és a hasonló eljárások elterjedését.

 
PHP
A PHP, bõvebben "PHP: Hypertext Preprocessor" egy széles körben használt, nyílt forráskódú, általános célú programozási nyelv, különösen jó web-fejlesztés támogatással és HTML-be ágyazási képességekkel. A szintaxisa a C, Java és Perl nyelvekre épül, könnyen megtanulható. A nyelv fõ célja: lehetõséget teremteni dinamikusan generált weboldalak gyors készítésére.

 
PING
Egy másik számítógép (IP cím) megszólítása a  ping-reply porton keresztül, meghatározott méretû csomag küldésének segítségével. Válaszként azt az idõt kapjuk, amennyi a küldéstõl az érkezésig telt el. Hálózatok felmérésére,
diagnosztizálására, hálózatban történt adatvesztések felderítésére stb. használható.

 
plug-in
Olyan szoftveres modul, amely lehetõvé teszi a böngészõprogramok számára, hogy a hálózatról érkezõ, speciális formátumú adatokat (mozgóképet, hangot, "kézbevehetõ" molekulákat, tördelt folyóiratcikkeket, stb.) megjelenítsék. A legtöbb plug-in ingyenesen letölthetõ, és telepítése többé-kevésbé automatikus. A Netscape használata esetén a már telepített plug-inok listája a Help menü About plug-ins opciójának kiválasztásával tekinthetõ meg. Elterjedten használt plug-in a Cosmo Player (VRML-adatok megjelenítésére), a Quicktime (WAV, MIDI, AVI fájlok, tehát mozgókép és hang lejátszására), a Real Player (az RPM kiterjesztésû real-time video lejátszására), a Chime (PDB, MOL, XYZ formátumú molekulák megjelenítésére és animációjára), valamit az Adobe Acrobat Reader (a PDF formátumú cikkek eredeti tördelési formában való megjelenítésére).
PNG
A PNG (Portable Network Graphics) egy elterjedt képkódoló algoritmus, képformátum. A készítõi a régebbi GIF formátum helyett ajánlják. A PNG veszteségmentes tömörítési eljárást használ a kép összesûrítésére, amely 10-30 százalékkal jobb, mint a GIF formátum esetében. A PNG formátum támogatja a 2-256 színû, 8, 16, 24, 48 bites színmélységeket.  Alkalmas átlátszó képek készítésére is. Az interneten egyre elterjedtebb.

 
Point to Point Protocol (PPP)
Angol kifejezés, jelentése: ponttól-pontig/kétpontú protokoll.
A kapcsolt vonali Internet elérést megvalósító protokollok egyike. Ha a PPP segítségével egy nagysebességû modemmel felszerelt számítógép a telefonvonalon keresztül egy Internetre kapcsolt gazdagépre csatlakozik, akkor az Internetrõl úgy látszik, mintha a modemes gép is a gazdagéphelyi hálózatára lenne csatlakozva. Így létrejön egy ideiglenes, de közvetlen Internet kapcsolat. Ekkor a kapcsolt vonali szolgáltatást igénybe vevõ számítógép is IP-címet kap, és nem csak egyszerû terminálként üzemelhet, hanem a kapcsolat idejére gazdagéppé válik. Ennek eredményeképpen ez a számítógép is futtathat kliens alkalmazásokat (például levelezõprogramokat). A Serial Line Interface Protocol-lal ellentétben a PPP adattömörítést és hibajavítást is biztosít, aminek eredményeképpen a kapcsolat megbízhatósága és gyorsasága jelentõsen megnõ.

 
POP
Angol mozaikszó a Post Office Protocol (postaprotokoll) kifejezés kezdõbetûibõl.
A POP azt definiálja, hogy a hálózatokban hogyan kell a hálózat központi levelesládájába beérkezõ üzeneteket szétosztani -- azaz kézbesíteni -- a hálózat helyi felhasználóinak a címére. Erre van szükség például egy interneten lévõ intranet esetén is, amikor a kívülrõl érkezõ elektronikus leveleket az intraneten szeretnénk szétosztani.

 
POP kiszolgáló
A POP protokoll alapján mûködõ, POP szolgáltatást ellátó kiszolgáló neve, ami lehet program vagy számítógép is.

 
port
A port hálózatra kötött számítógépek egymással való kommunikációjának csatlakozási pontja. Ez a fogalom az internet, illetve a unix operációs rendszerek megjelenésével terjedt el. Lényege, hogy egy kiszolgáló gép különbözõ szolgáltatásait a gépen definiált különbözõ portokra (kapuk) csatlakozva érhetjük el. A rácsatlakozás persze nem fizikai, hanem logikai értelemben történik. Minden szolgáltatásnak egyedi portszáma van, amelyet szabvány rögzít. Olyan ez, mint amikor a felvonóval egy adott emeletre szeretnénk feljutni. A sikeres kommunikációhoz a kliens oldal is kap egy portszámot, amire az a kikötés vonatkozik, hogy nem lehet semmilyen szolgáltatás, vagy más kliens által már lefoglalt port száma.
Bõvebben a portokról a TCP/IP protokollcsalád szemszögébõl.

 
PostgreSql
Adatbáziskezelõ rendszer. Nagyon népszerû és megbízható adatbáziskezelõ rendszer. Sok helyen használják mint dinamikus weboldalak háttéradatbázis-kezelõjét. Nyílt forráskódú. További információk a http://www.postgresql.org/ weboldalon találhatóak.

 
protokoll
A hálózati kommunikációt leíró szabályok rendszere. Protokollokat használnak a hálózatokban egymással kommunikáló számítógépek és programok is. A protokollokat különbözõ testületek szabványosítják. Az Internet esetében ez a testület az Internet Acivities Board. Az Internet a TCP/IP protokoll-családot használja.

 
proxy
Angol szakkifejezés. Magyarul talán úgy lehetne fordítani: közvetítõ, megbízott.
A proxy lényegében egy olyan kiszolgáló, amely egy másik kiszolgálót helyettesít. Helyi hálózatokon általában valmilyen más funkcióval (például tûzfal) együtt mûködtetik. Az Interneten arra használják, hogy a szolgáltatások elérésére irányuló kéréseket ne saját maga válaszolja meg, hanem irányítsa azokat egy közeli (innen a név: proxy -- közelben lévõ) kiszolgálóhoz, amely az adott szolgáltatással rendelkezik és nagyobb teljesítményt produkál.

 
PSTN
A PSTN (Public Switched Telephone Network – áramkör, vonal) kapcsolt közcélú hálózat. Az ilyen hálózat csomópontjait átviteli utakkal (áramkörök együttesei) összekötött kapcsolóközpontok alkotják, végpontjai pedig felhasználói, elõfizetõi berendezések (pl. modem, telefon, fax).


Vissza a Mutatóhoz