Olvasóterem
Cikkek a hálón
Cikkek, összeállítások. Tanulmányok, írások, jegyzetek a Teázóban és az Elôadóban is találhatók.
On-line folyóiratok
Linkek folyóiratokhoz.
Kémiatörténet
Cikkek, tanulmányok, történetek a "régmúltból" és a "félmúltból".
Kiadók
Ebben a rovatban elsôsorban mûszaki és tudományos könyvkiadók Web-oldalaira mutatunk.
Könyvtárak
Itt elsôsorban a magyarországi mûszaki-tudományos könyvtárak mutatóit gyûjtjük.
Kézikönyvek
Erre a "polcra" kerülnek az online periódusos rendszerek, a fizikai állandók értékeit közlô kiadványok, a hypertext lexikonok, szótárak.
Gyûjtemények
Itt a kémiai Web-lapok gyûjteményeinek és a kémiai szempontból fontos adatbázisoknak a mutatóit közöljük. A Tájékozódás alrovatban témakörönként rendezzük a mutatókat.

Tartalom