Cikkek a hálón

Kémiai Nobel-díj, 2005
A Publikációs Stratégia mérésének fontossága
2001 kémiai Nobel-díjasai
Dendronok, dendrimerek, dendrigraftok
Tüzelôanyag-cellák lakások és kórházak áramellátására
Légköri szén-dioxid eredetének stabilizotópos vizsgálata
2000 kémiai Nobel-díjasai
Magyar medicina (cikkválogatás)
Keserû a csokoládé?
A molekulák illata
Biológiailag lebontható csomagolóanyagok (BDP)
Üvegbe zárt üzenetek
1999 kémiai Nobel-díjasa: Ahmed Zewail
Kémia az ezredfordulón (a Magyar Tudomány cikk-összeállítása)
DNS-ujjlenyomatok
Kozmetikumok, piperecikkek
Érintések nyomában
A sör dicsérete
A változatosság nemcsak gyönyörködtet
A vegyész lottója
Molekulamemóriák
1998 kémiai Nobel-díjasai
Kertész Pál: Földtudomány a mûemlékvédelemben: történeti áttekintés
Beszámoló a Szépmûvészeti Múzeum Antik Gyûjteményében végzett szobor-restaurálási munkákról (1993–1996) – Geokémiai vizsgálatok alkalmazása a régészetben
A föld- és környezettudományok szerepe történeti örökségünk megôrzésében
Természettudományi kutatások a mûvészettörténet és a régészet szolgálatában
1997 kémiai Nobel-díjasai
Horváth Gábor: Fényszóródás a természetben (Természet Világa, 1986. 7. sz.)
Horváth Gábor: Kék szín a természetben (Természet Világa, 1986. 7. sz.)
COMPUTER and MULTIMEDIA TOOLS for ENGINEERS and SCIENTISTS using or teaching APPLIED MATHEMATICS
Láng-Lázi, M., Kollár-Hunek, K., Viczián, Zs., Donáth, K. cikke
Fraktál-sarok: Cikkek, képek, mutatók – a fraktáldefinícióktól a fraktális zenéig
Direct observation of discrete and reversible shape transition in magnetic field sensitive polymer gels
Zrínyi Miklós és munkatársai a ferrogélek alakváltozásairól
Szuperszámítógépek a kémiában/1
Válogatás a Pittsburgh Supercomputing Centerben folyó kutatások összefoglalóiból.
Szuperszámítógépek a kémiában/2
Válogatás a Cornell Theory Centerben folytatott kutatások ismertetôibôl
  A megszelidített anyaghibák
  Számítógépes fehérjetervezés
  Szivattyúzás egy életen át
A kémiai alkalmazások robbanásszerûen terjednek a Világhálón
Új tudományos számítógép-programok várhatók
1996 kémiai Nobel-díjasai

Lásd még: ChemoNet Teázó
 


[ Vissza az Olvasóba ]