A JÁKI APOSTOLSZOBROK
A jáki templom a magyarországi román kori építészet legismertebb  alkotása. Nyugati kapujának oromzata Krisztus és az apostolok  szobraival, eme életnagyságú, kõszoborszerûen megfaragott figurákból álló sorozattal, páratlan Közép-Európa 13. századi szobrászatában.

Jákon mintegy tíz éve nagyszabású helyreállítás kezdõdött. A munkálatok a szobrok aprólékos vizsgálatára, valamint Magyarországon  addig nem látott alaposságú mûvészettörténeti és természettudományos  kutatásokra teremtettek lehetõséget. 

A jáki apostolszobrok Die Apostelfiguren von Ják  (szerkesztette: Szentesi Edit Újvári Péter, Balassi Kiadó, Budapest, 1999) címû kötet e szerteágazó kutatások eredményeit: magyar, német és osztrák  szakemberek tanulmányait teszi közzé. Ezekbõl idézünk hármat a kiadó engedélyével.

A TEMPLOM KÖVEINEK GEOLÓGIÁJA

A TEMPLOM ÉS A SZOBROK KÕANYAGÁNAK PUSZTULÁSA

SZÍNMARADVÁNYOK ÉS PATINA A NYUGATI KAPUN

^