Az R és S megnevezés

Több sztereocentrumos molekulák


Többszörös sztereocentrumok

Diasztereomerek

Mezo-vegyületek

Mezo-vegyületek azonosítása


A sztereocentrumok azonosítása

Példák

szerkezeti képlet 3-D modell


3-bróm-2-butanol: 2-es és 3-as szénatom
2,3-dibróm-bután: 2-es és 3-as szénatom
D-eritróz: 2-es és 3-as szénatom


A kólsavnak 11 sztereocentruma van. Hány sztereoizomere lehet?

A vegyületnek 211 = 2048 sztereoizmere lehet. A modell azt az egyetlen izomert mutatja, amely elôfordul a természetben.


A 3-bróm-2-butanolnak négy sztereoizomerje van:


További példák


Gyakorló példák


Cisz-transz izoméria, enantiomerek
Az R és S megnevezés:
Egy sztereocentrumos molekulák
Molekulaképtár
Elôadó
http://www.kfki.hu/chemonet/
http://www.ch.bme.hu/chemonet/