Székfoglaló elõadások, összefoglalások
Antus Sándor: Az oxigén-heterociklusokhoz kapcsolódó kutatásaim négy évtizede (1. rész, 2. rész)
Bérces Tibor: A gyökreakciók sokszínû világa: A reakciók kinetikája és termokémiája
Blaskó Gábor: Tizenhét év az EGIS Gyógyszergyár kutatás- fejlesztésének élén
Csizmadia G. Imre: Aki igazán siet, nem ér rá megállni. A molekuláris forradalom és Magyarország tudományos lehetõségei az Európai Unióban
Dékány Imre: A kolloidkémiából a nanotechnológiába
Fonyó Zsolt: A vegyipari folyamattervezés koncepcionális kihívásai
Fülöp Ferenc: Játék kismolekulákkal: telített heterociklusoktól a foldamerekig (1. rész, 2. rész, 3. rész)
Guttman András: Miniatürizálás az elválasztástechnikában. Elektroforézis mikrochipek alkalmazása a modern bioanalitikában
Hargittai Magdolna: Molekulaszerkezetek a szervetlen kémiában (lev.)
Hargittai Magdolna: Változatos szerkezetek
Hollósi Miklós: Barangolások a kiralitás birodalmában
Kálmán Alajos: Kristályarchitektúra: szupermolekuláris szervezõdések szépségei
Lipták András: Fehérje-szénhidrát kölcsönhatások
Náray-Szabó Gábor: Elektrosztatikus katalízis
Orbán Miklós: Kémiai periodicitás idõben és térben (lev.)
Orbán Miklós: Oszcilláló kémiai reakciók: Múlt, jelen, jövõ
Pálinkás Gábor: Molekuláris oldatkémia. A rácsmodellektõl a molekuladinamikai konfigurációkig
Pavláth Attila: A Mûegyetem erkélyétõl az ACS (Amerikai Kémikusok Egyesülete) elnökségéig
Sohár Pál: Alkonyi szerkezet-nyomozás (Polihetrociklusok és ferrocén-vegyületek szintézise, szerkezetfelderítése és komplex nagymûszeres vizsgálata)
Szabadváry Ferenc: Magyar tudománytörténeti tabló, elõtérben a kémia
Tóth Klára: Szelektív érzékelõk jelentõsége a kémiai analízisben
Tõke László: Szupramolekuláris kémia, koronaéterek
Vértes Attila: Fullerénvegyületek Mössbauer-spektroszkópiája
Zrínyi Miklós: Kis részecskék, nagy kihívások: különleges tulajdonságú lágy anyagok


Kémiai Osztály


http://www.kfki.hu/chemonet/
http://www.chemonet.hu/