Emlékbeszédek

Freund Mihály
Kõrös Endre
Vargha László
Müller Sándor
Lengyel Béla
Bognár Rezsõ
Wolfram Ervin
Fodor Gábor
Burger Kálmán
Földi Zoltán
Vas  Károly
Tüdõs Ferenc
Csûrös Zoltán
Bruckner Gyõzõ
Szabó Zoltán Gábor
Fabinyi Rudolf
Schay Géza
Polinszky Károly
Hardy Gyula
Kisfaludy Lajos
Náray-Szabó István


MTA Kémiai Osztály Legendárium
A magyar vegyészet arcképcsarnoka